En medlåntagare, eller medsökande som det också kallas, är en person som utöver huvudlåntagaren är med på låneansökan. Detta innebär att huvudlåntagare och medlåntagare tillsammans ansvarar för återbetalningen av lånet.

Innan du blir en medlåntagare är det viktigt att du tänker igenom beslutet noggrant. Får huvudlåntagaren problem att betala tillbaka lånet är det nämligen du som medlåntagare som får ta smällen. Det kan kosta, inte bara ekonomiskt, utan också vänskaper eller familjerelationer.

I den här guiden går vi igenom allt du behöver veta om att ta lån med en medlåntagare.

Vad är en medlåntagare?

Som medlåntagare delar du ansvaret för lånets återbetalning med huvudlåntagaren. Du är med i ansökan och genomgår en kreditprövning, precis som den huvudsakliga låntagaren. Medsökande är ett annat ord för medlåntagare och det begrepp långivarna själva normalt sett använder sig av.

En medsökande kan till exempel vara en partner, en familjemedlem eller en god vän. Skulle huvudlåntagaren drabbas av betalningssvårigheter övergår betalningsansvaret till medlåntagaren.

Fördelar med lån med medsökande

Vad är då fördelarna med att ha en medlåntagare? Den främsta är förstås den minskade kreditrisken.

Eftersom ni är två personer som tar ansvar för lånet kommer banken uppleva det som mindre riskfyllt att låna ut pengarna än om du stod ensam på lånet. Detta gör det normalt sett möjligt att bli beviljad ett större lån eller erbjuden förmånligare lånevillkor.

En medsökande kan framför allt vara värdefull om du har en svag kreditvärdighet, men är i behov av ett större lån. Då kan en medlåntagare med god kreditvärdighet väga upp risken för långivaren.

Nackdelar lån med medsökande

Som medlåntagare har du precis samma ansvar för lånets återbetalning som huvudlåntagaren. Om du fått förfrågan att bli medlåntagare är det viktigt att du förstår detta. Det är dock minst lika viktigt att fundera två gånger innan du som huvudlåntagare ber någon att bli medlåntagare.

Skulle huvudlåntagaren få svårt att betala har banken all rätt att skicka betalningskravet till medlåntagaren istället. Att gå med på att vara medlåntagare åt en vän bara för att vara snäll är med andra ord ingen bra idé.

Även om det idag verkar riskfritt kan saker inträffa som gör att din vän får problem att betala lånet. Situationer som dessa kan innebära bittra slut på vänskaper eller familjerelationer.

Om en person får avslag på sin låneansökan betyder det att banken upplever att det finns en risk att låna ut till den här personen. Du som medlåntagare måste också ha förståelse för den här risken och vara säker på att du kan betala om det blir nödvändigt.

Exempel på lån med medsökande

Du vill ta ett privatlån utan säkerhet på 200 000 kronor inför en bostadsrenovering. Du skickar in en låneansökan till banken, men får avslag. Banken tycker nämligen att det är en för stor risk att låna ut till dig då din inkomst inte är särskilt hög och du har låg kreditvärdighet.

Du berättar om det negativa beskedet för din syster som genast ger dig hopp igen. Hon erbjuder sig nämligen att stå som medsökande på lånet. Det enda du behöver göra är att lova att du sköter betalningarna så att hon inte hamnar i ekonomisk knipa.

Du går med på det och skickar in ansökan till banken igen, den här gången med din syster som medsökande. Banken känner sig nu betydligt tryggare med att bevilja lånet, då din syster har fast inkomst och god kreditvärdighet. De kan till och med erbjuda en extra förmånlig ränta.

En dag får du veta att din arbetsplats behöver göra besparingar och därför säger upp dig. Du får nu svårare att betala lånet. När du inte kan betala kräver banken att din syster kliver in och tar över ansvaret för inbetalningarna. När hon skrev på som medsökande ingick hon nämligen avtal om att ta ansvar för lånet.

Påverkar medlåntagarens kreditvärdighet

När medlåntagaren ingår avtal med huvudlåntagaren och banken får denne ett så kallat solidariskt ansvar för skulden. Det betyder att den inte har ansvar för återbetalningen av skulden i första hand, men det registreras ändå som ett lån i medlåntagarens kreditregister.

Vill medlåntagaren ta ett eget lån kommer det gemensamma lånet därför att vägas in i bedömningen. Detta kan i sin tur ha en negativ effekt på den medsökandes kreditvärdighet och göra det svårare att få ett eget lån.

När är det en bra idé att bli medlåntagare?

Ett av de vanligaste tillfällena då medlåntagare används på ett bra sätt är när en ung person behöver ta ett bolån. Som ung utan fast jobb kan det vara mer eller mindre omöjligt att bli beviljad ett större lån. Samtidigt kan det ju faktiskt vara fullt rimligt att ungdomen helt på egen hand klarar av en månadshyra på några tusenlappar.

I sådana situationer går ofta föräldrarna in som medlåntagare och tar således på sig ett solidariskt ansvar för skulden.

Vanliga frågor och svar

Det är ingen skillnad – medsökande är ett annat ord för medlåntagare.

Vem som helst kan vara medlåntagare. Huvudlåntagaren och medlåntagaren behöver inte vara släkt eller sammanboende, utan det kan även vara en vän eller arbetskamrat. Det allra vanligaste är dock att medlåntagaren är en förälder, sambo eller släkt på annat vis.

För att kunna bli medlåntagare måste dock även du uppfylla bankens krav för att få lån. Det brukar innebära att du ska ha en viss årsinkomst, vara folkbokförd i Sverige och inte ha skulder hos Kronofogden.

Som medlåntagare förbinder du dig att vara betalningsansvarig för ett lån tillsammans med huvudlåntagaren. Med två personer som står på lånet minskar långivarens kreditrisk, vilket kan öka chanserna att få ett större lån eller en lägre ränta.

Som medlåntagare har du ansvar för att lånet betalas tillbaka, och det kan du inte avsäga hur som helst. Huvudlåntagaren kan dock ansöka om att någon annan ska ta över medlåntagaransvaret. Ett annat sätt att bli kvitt medlåntagaren från lånet är om huvudlåntagaren på något sätt kan betala av hela lånet. Det kan förstås göras genom att denne plötsligt får tillgång till en större summa pengar. Men det kan också ske genom att huvudlåntagaren tar ett nytt lån i eget namn och löser lånet med medlåntagaren.

Relaterade artiklar