Varje lån du tar måste du amortera på. Det betyder helt enkelt att du betalar av din skuld.

Amortering kan dock ske på olika sätt. De två vanligaste formerna är rak amortering och amortering med annuitet.

I den här artikeln får du lära dig mer om hur rak amortering fungerar. Vi kommer bland annat att gå igenom för- och nackdelarna, men också hur beräkning av rak amortering går till.

Vad är rak amortering?

Normalt sker amortering på lån genom månadsinbetalningar. Beloppet består av amortering (återbetalning av lånet) samt ränta (kostnad för lånet).

Själva storleken på amorteringen varierar därmed beroende på både lånet och räntan. Har du tagit större lån får du en individuell anpassad amorteringsplan.

Ett vanligt sätt att betala av ditt lån är genom rak amortering. Det innebär att amorteringsbeloppet är detsamma under hela återbetalningstiden.

Räntan är däremot högst i början av amorteringen, men minskar över tid eftersom den återstående kapitalskulden minskar i takt med att du amorterar.

Rak amortering allra vanligast när du tar bolån från någon av storbankerna. Men den kan även förekomma på lån med säkerhet, exempelvis privatlån eller blancolån. Mindre långivare och nischbanker använder helst annuitetslån på sina produkter.

Beräkning av månadsbelopp

Låt säga att du tar ett lån på 100 000 kronor med en ränta på 4 procent och med en återbetalningstid på 12 månader. Du ska göra 12 månadsinbetalningar som består av amorteringsbelopp och ränta på återstående skuld.

Amorteringsbeloppen beräknar du efter formeln:

Lånesumma /Antal månader = Amorteringsbelopp

I ditt fall blir det: 100 000 / 12 = 8 333 kronor i månaden

Som vi nämnde ovan är amorteringsbeloppet konstant för hela återbetalningstiden. Eftersom din skuld minskar med varje månadsinbetalning minskar även räntan och månadsbeloppet.

Dina amorteringar ser du i tabellen nedan.

MånadSkuld innan amorteringAmorteringRäntekostnadAtt betala
1100 0008 3333338 666
291 6678 3333068 639
383 3338 3332788 611
475 0008 3332508 583
566 6678 3332228 555
658 3338 3331948 527
750 0008 3331678 500
841 6678 3331398 472
933 3338 3331118 444
1025 0008 333838 416
1116 6678 333568 389
128 3338 333288 361

Detta kan jämföras med amortering med annuitet där du alltid betalar samma belopp varje månad. Istället är det förhållandet mellan ränta och amortering som ändras i takt med att skulden minskar.

Vilka är fördelarna med rak amortering?

Enligt många experter är rak amortering det bästa sättet att amortera på ett lån. Här är några av de främsta anledningarna till detta:

  • Samma amorteringsbelopp. Varje gång du gör en inbetalning betalar du samma summa i amortering. Du vet alltså exakt hur mycket du amorterar och hur mycket som återstår av skulden.
  • Minskad ränta. Med varje inbetalning du gör minskar din skuld. Eftersom räntan beräknas på återstående skulden minskar även den. Allt detta leder till att månadsbeloppet succesivt sjunker.
  • Lägre lånekostnad. När du väljer rak amortering betalar du högre månadsbelopp i början av amorteringen. Detta gör att den totala kapitalkostnaden blir lägre i jämförelse med annuitetslån.

Finns det nackdelar med rak amortering?

Trots att fördelarna väger tungt finns det även ett par nackdelar med att ha rak amortering på ditt lån som kan vara värda att känna till.

  • Högre månadsbelopp. När du börjar betala av på ditt lån med rak amortering blir månadsbeloppen högre i början av avbetalningstiden. Det kräver bra ekonomiska resurser att klara den första tidens månadsinbetalningar.
  • Varierande månadsbelopp. I exemplet vi presenterade högre upp tog vi ett lån med bunden ränta. Har du däremot ett lån med rörlig ränta kan månadsbeloppen ändras med räntans upp- eller nergång.

Summering

Rak amortering betyder att du betalar av på ditt lån med samma fasta belopp varje månad. Utöver det betalar du ränta på återstående låneskuld. I början av amorteringen betalar du ett högre månadsbelopp eftersom ju större skulden är desto högre blir räntan. Med varje månadsinbetalning minskar låneskulden och därmed även räntan. Detta gör att rak amortering är bättre än annuitetslån ur ett ekonomiskt perspektiv.