Belåningsgrad är ett begrepp som ofta dyker upp när man pratar om bolån och bostadsköp.

Men vad betyder det egentligen och hur gör man för att räkna ut belåningsgraden? Det och mycket mer får du lära dig i den här artikeln.

Vad är belåningsgrad?

Belåningsgraden anger kort sagt hur stor del av bostadens marknadsvärde som du kan täcka med ett bolån.

Den 1 oktober 2010 infördes ett bolånetak på 85 procent. Det innebär att du som mest kan låna upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde. Resterande 15 procent, den så kallade kontantinsatsen, måste du kunna betala på egen hand eller täcka med ett lån.

Även om det är möjligt att låna till kontantinsatsen idag rekommenderar vi att du försöker betala den själv. Ju mer du kan betala i kontantinsats, desto lägre blir din belåningsgrad. Och en låg belåningsgrad innebär också en lägre lånekostnad och framför allt – en större vinst vid försäljning av bostaden.

Hur räknar man ut belåningsgraden?

Enkelt förklarat anger belåningsgraden förhållandet mellan bolånets storlek och bostadens marknadsvärde. Förvandlar man det till en formel kan det se ut så här:

Belåningsgrad = Bolån / Bostadens marknadsvärde

Belåningsgrad och amortering

Sedan 1 juni 2016 är det belåningsgraden som avgör hur mycket du ska amortera (betala tillbaka) på ditt bolån. Amorteringen beräknas på det totala ursprungliga lånebeloppet.

Mellan 50 – 70 procent

Har du en belåningsgrad som är mellan 50 och 70 procent ska du amortera 1 procent av lånebeloppet per år.

Exempel:

Du har köpt en bostad för 2 miljoner kronor och lånet är på 1,2 miljoner kronor. Det betyder att belåningsgraden blir 60 procent, (1 200 000/2 000 000).

Då ska du amortera 1 procent av skulden per år: 1 200 000 x 0,01 (1%) = 12 000 kr/år = 1 000 kr/månad

Över 70 procent

Om belåningsgraden överstiger 70 procent ska du amortera 2 procent på beloppet per år.

Exempel:

Din bostad har ett marknadsvärde på 3 miljoner kronor. För att finansiera den har du tagit ett bolån med 2,4 miljoner kronor. Det betyder att belåningsgraden är 80 procent (2 400 000/3 000 000). Du ska amortera med 2 procent varje år till belåningsgraden sjunker till 70 procent.

2 400 000 x 0,02 (2%) = 48 000 kr/år = 4 000 kr/månad

Amortering och skuldkvot

Den 1 mars 2018 skärptes amorteringskravet för nya bolån. Det innebär att om summan av alla dina lån är större än 4,5 gånger hushållets bruttoinkomster måste du amortera ytterligare 1 procent på det nya lånet.

Det betyder att om du har:

  • En skuldkvot över 4,5 och en belåningsgrad på mellan 50 och 70 procent ska du amortera 2 procent (istället för 1) av lånebeloppet per år.
  • En skuldkvot över 4,5 och en belåningsgrad över 70 procent ska du amortera 3 procent av lånet per år.

Summering

Belåningsgraden visar hur stor del av bostaden som är finansierad med ett bolån. Maximal belåningsgrad idag är 85 procent, vilket betyder att du måste betala resterande 15 procent ur egen ficka. En låg belåningsgrad ger ett billigare bolån och en större vinst vid försäljning av bostaden.

Relaterade artiklar