Att gå i borgen för någon innebär att en person är betalningsskyldig för någon annans skuld om denne inte har möjlighet att betala tillbaka enligt avtalet.

Vanligast är borgensåtaganden i samband med olika typer av lån, särskilt vid högre lånebeloppen. Detta eftersom personlig borgen kan minska risken för långivaren och försäkrar att den får tillbaka sina pengar.

När behövs personlig borgen?

I vissa fall uppfyller inte låntagaren alla grundkrav som långivaren ställer, men ändå behöver ett lån. Då kan en borgensman vara ett bra alternativ för att minska risken med utlåningen. Här kommer fyra exempel på tillfällen då borgen kan öka dina chanser att få lån.

1. Låg inkomst

Om du inte uppfyller långivarens inkomstkrav kan en borgensman med god ekonomi öka dina chanser att få lån. Dock får du ändå vara beredd på att enbart få låna mindre summor.

2. Oregelbunden inkomst

Om du har en tim- eller projektanställning kan din inkomst vara oregelbunden och inte tillräcklig för att få ett lån. Även här kan en borgensman öka chanserna till lån.

3. Betalningsanmärkningar

Det finns många långivare som accepterar betalningsanmärkningar, dock kommer anmärkningar innebära sämre lånevillkor och högre ränta. Genom att ha en borgensman kan du minska kostnaden för lånet.

4. Högre lånebelopp

Det är sällan långivare beviljar högre lånebelopp utan en borgensman eller medlåntagare.

Vem kan gå i borgen?

En borgensman i samband med privatlån är vanligtvis en familjemedlem, till exempel en förälder eller ett syskon. Det kan även vara en partner eller nära vän. Det viktigaste är att borgensmannen är någon som du har en god relation till och som har en stabil ekonomi.

Det är dessutom viktigt att borgensmannen känner tillit till dig och vet att du sköter dina åtaganden och skulder. Den måste dessutom informeras i detalj om vad det innebär att gå i borgen för någon och vilka konsekvenser det kan ha, vilket är låntagarens ansvar.

Fördelar med personlig borgen

Det finns två huvudsakliga fördelar med att ha en borgensman när du ansöker om lån.

Ökad chans att få lån

Den främsta fördelen med personlig borgen är såklart att det kan öka dina chanser att få lån. Om du till exempel är i behov av ett större lån, men inte uppfyller de grundläggande krav som många långivare har kan en borgensman vara en god idé.

Så länge borgensmannen kan uppvisa en stabil ekonomi med god inkomst kan detta räcka som säkerhet för banken. Tänk dock på att du såklart inte bör teckna ett större lån om du inte är säker på att du kan sköta din återbetalning.

Lägre ränta och bättre lånevillkor

Även om du inte har en skakig ekonomi kan en borgensman underlätta. Eftersom säkerheten för lånet ökar om någon går i borgen för dig kan banken gå med på att erbjuda dig förmånligare lånevillkor, till exempel en lägre ränta.

Banken vill ta så liten risk som möjligt och vara helt säker på att få sina pengar tillbaka. Ju mindre risken för utlåningen är, desto bättre pris kan de erbjuda dig. Om du vill komma undan ännu billigare rekommenderar vi att du försöker betala av delar av lånet när du har möjlighet.

Olika former av borgen

Det finns fyra olika typer av borgensåtagande som fungerar på olika sätt.

Enkel borgen

Här är det Kronofogden som utreder och beslutar att låntagaren inte längre kan betala sin skuld till borgenären. Då träder borgensmannen fram och blir betalningsansvarig för hela skulden.

Proprieborgen

Detta är den form av borgensåtagande som många banker föredrar. Här har låntagaren nämligen flera borgensmän. Om låntagaren inte kan betala sin skuld kan långivaren kräva någon av dessa borgensmän på pengar. Denne får då samma åtaganden som den ursprungliga låntagaren.

Solidarisk borgen

Även vid denna typ av borgen har låntagaren flera borgensmän, dock delar de ansvaret för skulden solidariskt. Långivaren kan då kräva pengar från en eller alla av dem.

Generell borgen

Vid generell borgen tar borgensmannen fullt ansvar för lånet, men det finns möjlighet att begränsa ansvaret upp till ett visst belopp.

Borgenär, gäldenär och borgensman

Det är lätt att blanda ihop begreppen borgenär och borgensman. Faktum är att bara 7 procent av tillfrågade vet skillnaden mellan dessa två begrepp (enligt Skatteverket). Ytterligare ett vanligt begrepp i borgenssammanhang är gäldenär.

Nedan ska vi reda ut vad dessa begrepp innebär.

Borgenär

Borgenär är långivaren (banken) den som beviljar ett lån. Det kan även vara ett företag eller en privatperson.

Borgensman

Borgensman är den som går i borgen för ett lån och blir betalningsskyldig om den ursprungliga låntagaren inte sköter sina inbetalningar.

Gäldenär

Gäldenär är låntagaren, alltså den som står på låneavtalet och har en skuld till borgenären (långivaren). Gäldenären kan även vara ett företag.

Så går du i borgen för någon

När du bestämmer dig för att gå i borgen för någon ska det upprättas ett avtal. Detta avtal kan antingen vara skriftligt eller muntligt. Vi avråder dock från det muntliga alternativet, eftersom det kan vara svårt att styrka dess innehåll i efterhand. Ett skriftligt avtal är en trygghet för alla inblandade parter.

Om du inte vill skriva ett eget borgensavtal finns det färdiga mallar du kan hämta och fylla i. Var dock noggrann med att både låntagare och borgensman förstår samtliga punkter i avtalet.

Du kan även lägga till punkter som du själv anser har betydelse. Det kan till exempel vara att borgensmannen får dra sig ur sitt åtagande efter en viss tid eller att summan borgensmannen ansvarar för är begränsad.

Är det flera borgensmän kan de fördela ansvaret för skulden lika mellan sig. På så sätt får alla ansvara för en mindre del av skulden. Om långivaren kräver en borgensman på hela beloppet kan denne i sin tur kräva de övriga parternas del.

Medlåntagare istället för borgensman?

Det finns många långivare på marknaden som accepterar – ibland till och med kräver – en medlåntagare (medsökande). Detta gäller främst i samband med bolån eller större konsumentlån.

När du har en medlåntagare delar ni på ansvaret för lånets återbetalning. Detta är alltså inte detsamma som ett borgensåtagande eftersom din medlåntagare inte blir betalningsskyldig om du inte kan sköta skulden. Istället har ni gemensamt ansvar under hela lånets löptid.

Vid större lån – exempelvis bolån – är det vanligtvis maka, make eller sambo som agerar medsökande. En kreditupplysning registreras på båda parter i samband med ansökan och i kreditbedömningen lägger långivaren ihop era inkomster.

Fördelar med medlåntagare

  • Långivaren får ytterligare en person som ansvarar för lånets inbetalningar, vilket minskar dennes utlåningsrisken.
  • Låntagare och medsökande kan få bättre lånevillkor och lägre ränta eftersom säkerheten för lånet ökar.

Viktigt innan du väljer att gå i borgen

Det är mänskligt att vilja erbjuda ekonomisk hjälp till en vän eller familjemedlem i nöd. I värsta fall kan dock ett borgensåtagande leda till betalningsanmärkningar och livslånga skulder. Därför är det viktigt att du tänker noggrant innan du väljer att gå i borgen för någon.

Här kommer 6 snabba tips innan du agerar borgensman.

1. Förstå ditt åtagande

Var medveten om vad du ger dig in på. Om låntagaren inte sköter skulden kommer du att bli betalningsansvarig och detta åtagande kan du inte ta dig ur.

2. Informera dig

Ta reda på så mycket som möjligt om låntagaren, dennes ekonomi och livsstil. Ett tips är att begära ett utdrag ur låntagarens kreditregister, alltså en kreditupplysning.

3. Upprätta ett avtal

Se till att både du och låntagaren förstår alla punkter i avtalet. Försök att begränsa det belopp du ansvarar för samt tiden för borgensåtagandet.

4. Ditt kreditbetyg kan påverkas

När du agerar borgensman eller medsökande kan din kreditvärdighet hos banken påverkas.

5. Se upp med skilsmässa

Om du och din partner har ett lån tillsammans med skiljer er kommer ansvaret för lånet att finnas kvar efter skilsmässan.

6. Ha flera borgensman om möjligt

På så sätt ansvarar ni alla för lika stor del av skulden om låntagaren skulle drabbas av betalningssvårigheter.

Relaterade artiklar