Det är lätt att blanda ihop begreppen handpenning och kontantinsats. Även om de båda är relaterade till ett bostadsköp har de två termerna helt olika innebörder som kan vara bra att känna till.

I denna artikel ska vi gå igenom hur kontantinsats och handpenning fungerar och vad det är som skiljer dem åt.

Vad är kontantinsats?

Sedan 2010 får bankerna bevilja bolån på högst 85 procent av bostadspriset. Detta efter att Finansinspektionen införde ett bolånetak i syfte att minska skuldsättningen i landet, men också för att minska risken för förlust i samband med värdeminskningar.

I dagsläget kräver bankerna att du måste finansiera resterande 15 procent av bostadspriset med eget kapital. Detta kallas kontantinsats.

Har du tillgång till eget kapital kan du förstås betala mer än 15 procent och ta mindre lån. Det finns flera fördelar med att göra på det viset. Eftersom belåningsgraden, det vill säga fördelningen mellan lån och bostadspris, blir lägre minskar även bankens risk. Detta kan i sin tur leda till att banken erbjuder en lägre bolåneränta.

Kontantinsatsen kan komma från egensparande, gåvor, arv eller hjälp av föräldrarna. Från kontantinsatsen betalar du den så kallade handpenningen (10 procent) då du skriver på köpeavtalet. Det som återstår (5 procent) läggs sedan till bolånet och betalas till säljaren på tillträdesdagen.

Exempel på kontantinsats:

Låt säga att du ska köpa en bostad för 2 000 000 kronor. Hos banken kan du ansöka om bolån på högst 1 700 000 kronor (85%). Din kontantinsats, det vill säga det belopp du själv måste kunna betala, blir då 300 000 kronor (15%).

Av dessa 300 000 kronor betalar du en handpenning på 200 000 kr (10%) när du skriver på köpeavtalet. Då återstår 100 000 kronor (5%) som tillsammans med lånet på 1 700 000 kr kommer att överföras till säljaren.

149 1

Kontantinsatslån

Med tanke på de låga räntenivåerna i landet kan det emellertid vara svårt att spara ihop kapitalet på egen hand. Riksbankens reporänta är fortsatt låg (0,00 procent i oktober 2020), vilket gör det förmånligt att låna pengar, men inte att spara.

I samband med bolånetaket och kravet på kontantinsats hördes många missnöjda röster eftersom det kraftigt försämrade möjligheterna för unga bostadsköpare. Därför erbjuder de flesta banker så kallade kontantinsatslån som du kan betala hela eller del av kontantinsatsen med.

Eftersom detta lån saknar krav på säkerhet är risken med utlåningen betydligt högre. Därmed har lånet en högre ränta och dessutom en kortare återbetalningstid, vilket är något du bör ta hänsyn till innan du ansöker. Att betala av två stora lån samtidigt kan nämligen bli påfrestande för din ekonomi och i värsta fall leda till betalningssvårigheter.

Vad är handpenning?

Handpenning är en summa pengar du som köpare av en bostad betalar till säljaren när ni ingår köpeavtalet. Syftet med handpenningen är att bevisa att köparen har för avsikt att genomföra köpet och fullfölja avtalet.

Normalt sett ligger handpenningen på 10 procent av köpeskillingen (bostadspriset). Det är dock tillåtet att ha en annan procent, så länge köpare och säljare är överens och det finns skrivet tydligt i avtalet. Med tanke på dagens höga bostadspriser väljer flera att ta en lägre procent i handpenning.

Den som säljer ser handpenningen som en försäkran för att köparen inte drar sig ur affären.

Om det händer något som gör affären ogenomförbar har säljaren rätt att behålla en del av handpenningen som kompensation.

Handpenningen ska du betala till mäklarens konto inom 7 – 14 dagar efter att kontraktet har blivit påskrivet. När allt är klart överför mäklaren summan till säljaren.

OBS! Tänk på att aldrig betala handpenning innan du får lånelöfte från banken! Gör du det finns det stor risk att du kan förlora pengarna om banken skulle neka dig ett bolån.

Exempel på handpenning:

Låt oss återgå till vårt exempel med bostad som kostar 2 000 000 kronor. Du blir beviljad ett bolån på 1 700 000 kronor, vilket motsvarar 85% av bostadspriset. Resterande 300 000 kronor (15%) ska du själv lägga som kontantinsats.

När du skriver på köpekontraktet ska du betala 10% i handpenning, det vill säga 200 000 kronor. De 100 000 kronor som blir kvar av kontantinsatsen läggs till lånet som banken ska betala till säljaren. Med andra ord får säljaren 200 000 kronor från dig och 1 800 000 kronor från banken.

Handpenningslån

Vid ett bostadsköp ska du betala handpenningen när du skriver under kontraktet. Har du inte råd att betala handpenningen själv – till exempel för att du väntar på att sälja en tidigare bostad – kan du ansöka om ett handpenningslån hos banken.

Ett handpenningslån är ett korttidslån utan säkerhet som har en löptid på maximalt 6 månader. Lånet betalar du tillbaka i sin helhet när du tillträder den nya bostaden. Har du bolån och handpenningslån i samma bank kan du alternativ lägga till skulden till bolånet.

Summering

Kontantinsats är en summa du måste kunna betala själv i samband med ett bostadsköp. Av din kontantinsats betalar du sedan en handpenning till säljaren på 10 procent när du skriver under låneavtalet.

Handpenningen fungerar därmed som en förskottsbetalning, en slags försäkran för säljaren att du tänker genomföra affären. Kort sagt behöver du en kontantinsats för att finansiera bostaden och en handpenning för att kunna betala bostaden.

Vanliga frågor och svar

Kontantinsatsen utgör minst 15 procent av bostadspriset när du köper en bostad. Handpenningen är en förskottsbetalning på 10 procent som du betalar i samband med påskriften av köpeavtalet.

Normalt sett är den 10 procent, men alla procentsatser är tillåtna så länge köpare och säljare är överens.

I teorin kan du använda ett lån utan säkerhet, det vill säga ett vanligt privatlån, för att betala ett bostadspris som inte överstiger 600 000 kronor. Dock är det få banker och långivare som tillåter att du använder lånet till detta ändamål.

Dessutom är det alltid förmånligare att bekosta en bostad med ett bolån med tanke på den låga räntan. Om du inte har råd med kontantinsatsen, fråga din bank om du kan få ett kontantinsatslån.

Sedan 2010 är det tillåtet med en belåningsgrad på maximalt 85 procent av bostadens pris. Med andra ord måste du kunna betala minst 15 procent på egen hand, men du kan såklart betala mer om du har möjlighet.

Enligt lag får du enbart låna upp till 85 procent av bostadens kostnad. Hos vissa banker kan du dock finansiera resterande procent, det vill säga kontantinsatsen, med ett kontantinsatslån. Därmed kan du på sätt och vis låna till hela bostadens kostnad.

Ha dock i åtanke att kontantinsatslån har en hög ränta samtidigt som de inte är tillgängliga hos alla banker.

Ja, om säljaren har ändrat sitt beslut att sälja och inte vill fortsätta med försäljningen har du rätt att få tillbaka hela handpenningen.