Är du i behov av ett snabbt lån eller har svårt att låna hos banken? Då kan ett snabblån många gånger vara ditt enda alternativ.

Men många snabblån har en betydligt högre ränta jämfört med andra lån, vilket kan göra dem mycket kostsamma. Och därför kallas de för högkostnadskrediter.

Innan du väljer att ta en högkostnadskredit finns det en del saker som kan vara bra att känna till. Sedan 2018 gäller dessutom särskilda regler för den här typen av lån.

Läs vidare för att lära dig mer om vad högkostnadskrediter är, hur de fungerar och vad du ska tänka på innan du lånar.

Vad är högkostnadskredit?

En högkostnadskredit är ett lån för konsumenter där den effektiva räntan är högre än referensräntan plus 30 procentenheter. Det innebär att krediten har en effektiv ränta på minst 30 procent.

Låt oss börja med att reda ut ett par begrepp för att du enklare ska förstå hur det hänger ihop.

 • Nominell ränta. När du tar ett lån betalar du nominell ränta. Detta är en avgift som långivaren tar ut för att låna ut pengar till dig. Men utöver räntan kan det även tillkomma andra avgifter, exempelvis uppläggnings- och/eller aviavgift.
 • Effektiv ränta. Summan av den nominella räntan och alla extra avgifter utgör den effektiva räntan för lånet som visar totalkostnaden för ditt lån.
 • Referensräntan, även kallad reporänta eller styrränta, bestäms varje halvår av Riksbanken och finns beskriven i Räntelagen (1975:635). I dagsläget ligger referensräntan på 0,00 procent.

Eftersom reporäntan ligger på 0,00 procent räknas lån med en effektiv ränta på minst 30 procent som högkostnadskrediter.

Oftast är det främst mindre lån med kort löptid som är högkostnadskrediter, exempelvis snabblån och kontokrediter.

Att dessa lån har så hög ränta beror helt enkelt på att långivarna inte kan ta ut en för låg ränta om de ska tjäna något på affären. Men de brukar också kompensera för den höga räntan med extra förmånliga villkor, till exempel genom att erbjuda lån utan UC eller direktutbetalning.

Regleringen i Konsumentsskyddslagen den 1 september 2018

För att minska lånens påverkan på hushållen och samtidigt stärka konsumentskyddet har regeringen vidtagit flera åtgärder mot högkostnadskrediter.

Målet har alltid varit att förhindra konsumenter från att överskuldsatta sig och riskera att förlora sina hem.

Nya bestämmelser trädde i kraft i Konsumentskyddslagen den 1 september 2018 med införandet av bland annat räntetak och kostnadstak (mer om vad det innebär lite längre ned).

Värt att nämna är att regleringen av högkostnadskrediter emellertid inte begränsar själva låneprodukten. Det enda lagen begränsar är prissättningen.

De nya bestämmelserna har bidragit till att antalet högkostnadskrediter minskat eftersom de helt enkelt inte är lika attraktiva och lönsamma för långivarna. Många konsumentkreditinstitut har istället valt att presentera andra typer av lån, till exempel onlinekrediter.

Räntetaket

Det är långivaren själv som bestämmer vilken ränta deras lån ska ha. Och tidigare var det möjligt att erbjuda hutlösa räntor på hundratals – ibland tusentals procent –

Men sedan den 1 september 2018 gäller dock ett räntetak på högkostnadskrediter. Räntetaket innebär att ett lån inte kan ha en ränta högre än 40 procent över referensräntan.

Detta gäller även dröjsmålsräntan du får om du inte betalar din faktura i tid. Dessutom har långivare inte rätt att ta ut andra avgifter som avser förseningen.

Syftet med räntetaket är att skydda konsumenterna från oseriösa långivare och onödig skuldsättning.

Kostnadstaket

Kostnadstaket innebär att kostnaderna för en högkostnadskredit inte får överstiga storleken på själva lånet.

Det betyder alltså att ett lån på 5 000 kronor inte kan ha avgifter som överstiger 5 000 kronor.

I taket ingår kostnader som:

Kostnadstaket ska helt enkelt begränsa möjligheten för kreditgivaren att få kompensation för försenad betalning.

Samtidigt skyddar kostnadstaket konsumenter som drabbats av betalningssvårigheter från att skuldsätta sig ytterligare.

Kreditprövning

För några år sedan var små krediter med kort löptid undantagna från kravet på kreditprövning. Men efter den nya reformen 2018 har regeringen valt att ta bort detta undantag.

Numera måste långivare av högkostnadskrediter alltid utföra en kreditprövning på sina kunder innan de kan bevilja ett lån.

Förlängning av högkostnadskrediter

Enligt Konsumentkreditlagen 36a § ska det bara gå att förlänga löptiden för en högkostnadskredit en gång. Som förlängning räknas när:

 • Du blir erbjuden en ny kredit av långivaren för att betala den tidigare krediten.
 • Du blir erbjuden ny kredit av en annan långivare som är i nära förbindelse med din nuvarande. Exempel på detta är krediter från moder-dotterföretag.

Det finns dock undantag och de är när:

 • Konsumenten får en avbetalningsplan.
 • Förlängningen inte medför kostnad för konsumenten.

Marknadsföring

När det gäller marknadsföring av högkostnadskrediter är Konsumentkreditlagen finns det mycket tydliga riktlinjer.

Först och främst ska högkostnadskrediter märkas med en varningstriangel. Det ska också finnas en text som visar att reklamen avser en högkostnadskredit och informera om riskerna med det.

Utöver det ska långivaren alltid visa ett representativt exempel den effektiva räntan på krediten samt övriga extra avgifter knutna till den framgår. Exemplet ska innehålla kreditbelopp, löptid, antal betalningstillfällen och det sammanlagda belopp som konsumenten ska betala tillbaka.

Slutligen ska upplysningen även innehålla information om vart konsumenten kan vända sig för att få hjälp med skuldsättning.

Viktigt innan du ansöker om en högkostnadskredit

Här kommer ett par saker som kan vara bra att tänka på innan du väljer att ansöka om en högkostnadskredit.

 1. Kontrollera totalkostnaden. De flesta långivare har kalkylatorer som tillåter dig att se hur mycket lånet kommer att kosta dig i slutändan. Du kan också använda dig av Konsumenternas Lånekalkylator.
 2. Undvik lån med höga avgifter. Höga avgifter är ofta det som gör ett lån onödigt dyrt i slutändan. Välj hellre ett lån med låga avgifter och lite högre ränta, särskilt eftersom du eventuellt kan göra avdrag för räntan i din deklaration.
 3. Om du bara ska låna en enstaka gång. Då kan det vara en god idé att välja ett räntefritt lån. Många långivare bjuder nya kunder på både ränta och uppläggningsavgift om de återbetalar lånet inom en viss tid.
 4. Låna bara till det du behöver. Låna aldrig till impulsköp. Använd bara pengarna till det du faktiskt behöver. Och om du har möjlighet, välj ett privatlån med låg ränta istället.

Summering

En högkostnadskredit är ett lån som har en effektiv ränta på lägst 30 procentenheter över referensräntan. Normalt är dessa krediter ganska små, mellan 1 000 och 30 000 kronor, och har en löptid på maximalt ett år.  

Trots sin ringa storlek kan högkostnadskrediter innebära stora påfrestningar för hushåll med små ekonomiska marginaler. Därför skärpte regeringen reglerna för högkostnadskrediter i Konsumentkreditlagen den 1 september 2018. Numera måste långivarna förhålla sig till regler både gällande ränta, avgifter, kreditprövning och marknadsföring.

Relaterade artiklar