Om du har ett lån har du rätt till ränteavdrag för inbetald ränta. Enkelt förklarat betyder det att du kan få tillbaka en del av det du betalat i ränta, vilket alltså gör ditt lån billigare.

Läs vidare om du vill lära dig mer om hur ränteavdraget fungerar och hur du kan utnyttja det till din fördel!

Vad är ränteavdrag?

Ränteavdraget är ett skatteavdrag för de låneräntor du betalat under året. Det innebär att du får tillbaka en del av dina räntekostnader, vilket gör att ditt lån blir billigare i längden.

I Sverige kan du dra av dina kapitalförluster från skatten. Rätten inkluderar även ränteavdraget. Som privatperson går det inte bara att kvitta ränteutgifterna mot ränteintäkterna, utan även mot inkomst av arbete.  

Enligt gällande skatteregler kan du göra ränteavdrag med 30 procent av beloppet på räntekostnader upp till 100 000 kronor under ett inkomstår. Om räntekostnaderna är högre är ränteavdraget 21 procent på den del som överstiger 100 000 kronor.

Ränteavdraget gäller förstås alla typer av lån, så som privatlån, snabblån och krediter. Det gäller även köp du har gjort på avbetalning och kreditkort.

Dags att minska ränteavdraget ytterligare?

Efter skattereformen 1990 minskade ränteavdraget från 50 till 30 procent. Att det är just 30 procent som gäller beror på att detta är skattesatsen för kapitalinkomster.

Många inhemska och internationella finansinstitut har rått Sverige att minska ytterligare avdraget med tanke på den låga räntenivån. Och år 2020 sammanställde Finansinspektionen faktiskt en analys om följderna av sänkning av ränteavdraget från 30 till 20 procent.

Slutresultaten av denna analys pekar dock på att ett minskat avdrag med största sannolikhet kommer att leda till:

 • Minskad utlåning
 • Sänkt bostadsbyggande
 • Ökade skatteintäkter i statskassan

Gäller ränteavdrag vid räntekompensation?

Det finns tillfällen då du är tvungen att betala en räntekompensation till banken. Om du till exempel har ett bundet bolån, men vill betala tillbaka det i förtid har banken rätt att ta ut en så kallad ränteskillnadsersättning.

Anledningen till det är att långivaren sänker din ränta när du binder ditt lån och räknar med ränteintäkter under hela löptiden. Men om du sedan vill betala tillbaka lånet innan löptiden är slut innebär detta en kreditförlust för långivaren i form av ränteintäkter, en förlust som långivaren kompenserar för med ränteskillnadsersättning.

Så gäller ränteavdraget även vid räntekompensation? Ja, det gör det faktiskt.

Skatteverket tillåter ränteavdrag även för ränteskillnadsersättning. Se bara till att banken har lämnat ut en uppgift om att du betalat en sådan ersättning. Annars får du fylla i uppgiften själv.

Vilka krav gäller för ränteavdrag?

För att du ska ha rätt att göra ränteavdrag måste du uppfylla vissa grundläggande krav.

 • Det är du som står för lånet.
 • Räntan är redan betald.
 • Du ska ha betalat skatt för att kunna dra räntan ifrån.
 • Du ska ha minst 1 000 kronor i ränteutgifter under året.
 • Om långivaren är en privatperson ska du lämna dennes adress och personnummer.
 • Om det gäller en ränteskillnadsersättning, även om räntan redan är betald.

Du får dock inte får göra ränteavdrag om räntan:

 • Är betald i förskott får du inte dra av ränta som avser tiden efter den 31 januari året efter inkomståret.
 • Har lagts till skulden i efterhand.
 • Avser CSN, det vill säga studielån.

Hur beräknar jag ränteavdraget?

Ränteavdraget motsvarar 30 procent av betald ränta med ett belopp upp till 100 000 kronor. Är beloppet högre är ränteavdraget 30 procent av de första 100 000 kronorna och 21 procent av resten.

Exempel 1 – belopp upp till 100 000 kronor

Dina räntekostnader uppgår till 118000 kronor och du har ränteintäkter på 25000 kronor.

Ditt räntenetto beräknar du så här:118 000 – 25000 = 93 000 kronor

Ränteavdraget blir då 30 procent: 93000 x0,3 = 27 900 kronor

Exempel 2 – belopp över 100 000 kronor

Du har räntekostnader på 250000 kronor och ränteintäkter på 30000 kronor. Ditt räntenetto blir då: 250000 – 30000 = 220000 kronor

Ränteavdraget räknar du såhär:

30 procent på 100000 = 100000 x 0,3 = 30000 kr

21 procent på 120000 = 120000 x 0,21 = 21000 kr

På ditt räntenetto på 220000 kronor får du tillbaka 51000 kronor.

Fördelning av ränteavdraget

För att öka dina möjligheter att få lån kan du ta med en medsökande när du ansöker hos din bank. Är din medsökande din make/maka eller sambo har ni rätt att fördela ränteavdraget mellan er. Detta sker automatiskt och var och en av er får 50 procent av beloppet.

Om en av er betalar mer på lånet än den andra partner har ni rätt att ändra på fördelningsandelarna. Det ni ska göra då är att kontakta er bank/långivare och be dem justera i kontrolluppgifterna så att Skatteverket får ändringen.

Detta kan ni även göra själva i era inkomstdeklarationer genom att öka räntekostnaderna för den ena och minska dem för den andra med samma belopp. Glöm bara inte att båda måste ändra i sina deklarationer.

Jämkning av ränteavdraget

För utbetalning av ditt ränteavdrag kan du välja så kallad jämkning. Det innebär att du får utbetalning varje månad istället för en klumpsumma vid återbäringen.

Vill du utnyttja den möjligheten ska du fylla i blankett SKV 4302, ”Ändring av preliminär A-skatt”. Skatteverket hanterar då din ansökan och kommer med ett beslut. Du lämnar beslutet till din arbetsgivare som sedan kommer att dra mindre skatt på din lön varje månad.

Ränteavdraget finns i deklarationen

Varje år fyller du i din inkomstdeklaration och i samband med det får du en kontrolluppgift från din bank/långivare som visar räntan du betalat under året. Samma uppgift skickas även till Skatteverket. Har du fått kontrolluppgift är beloppet redan förifyllt i din inkomstdeklaration. Men har du inte fått uppgiften ska du snabbt kontakta din långivare.

När din deklaration blir godkänd får du ränteavdraget utbetald i samband med skatteåterbäringen, om du inte har valt att jämka din skatt. 

Summering

Ränteavdraget är en minskning av dina ränteutgifter med 30 procent om de uppgår till 100000 kronor. Är ränteutgifterna högre är ränteavdraget 30 procent av de första 100000 kronorna och 21 procent på den delen som överstiger 100000 kronor. Avdraget sker automatiskt i din inkomstdeklaration. Fördelarna med detta avdrag är att låntagare kan låna större summor för mindre kostnad, vilket i sin tur stimulerar bostadsbyggandet. Några av nackdelarna är att utlåningen ökar och att priserna på bostäder stiger.

Relaterade artiklar