När du jämför lån kommer du med största sannolikhet att stöta på begreppet effektiv ränta.

Den effektiva räntan avser lånets totalkostnad, det vill säga räntan plus övriga avgifter som kan tillkomma i samband med lånet.

Om du är i behov av ett lån kan det vara bra att veta mer om hur effektiv ränta fungerar. På så sätt kan du få en bättre uppfattning av vad olika lån faktiskt kostar.

Nedan ska vi förklara hur effektiv ränta fungerar och hur du ska tänka när du jämför lån. Vi ska även gå igenom hur effektiv ränta skiljer sig från nominell ränta.

Hur fungerar effektiv ränta?

Kostnaden för ett lån kallas för ränta. Räntan är den avgift du som låntagare måste betala till långivaren för att få disponera pengarna under en viss låneperiod. Vanligtvis anges räntan som en procentsats av den totala lånesumman.

När du betalar tillbaka lånet betalar du dels amortering (det du har lånat), ränta (kostnaden för lånet) samt eventuella avgifter.

Vid jämförelse av lån är det lätt hänt att blanda ihop begreppen nominell ränta med effektiv ränta. Det finns dock viktiga skillnader mellan dessa två räntesatser som du bör känna till innan du jämför lån.

Effektiv ränta vs nominell ränta

Det finns två olika räntesatser för lån:

 • Nominell ränta
 • Effektiv ränta

Nominell ränta

Den nominella räntan (eller årsränta som det också kallas) avser enbart den årliga kostnaden för att låna.

Den tar med andra ord inte hänsyn till övriga kostnader så som uppläggningsavgifter, aviavgifter eller ränta på ränta-effekten.

Att enbart jämföra nominella räntor kan vara missvisande eftersom avgifterna hos vissa långivare många gånger kan vara dyrare än själva räntan.

Nominell ränta = avgiften för att låna pengar

Effektiv ränta

Effektiv ränta är en räntesats som visar totalkostnaden för lånet, det vill säga räntan plus alla andra avgifter som tillkommer, per år.

Med hjälp av den effektiva  ränteform kan du alltså få en mer rättvis bild av vad lånet faktiskt kommer att kosta. Samtidigt blir det enklare för dig att hitta ett prisvärt lånealternativ.

Ju lägre den effektiva räntan är, desto billigare är lånet.

Effektiv ränta = årsränta + övriga avgifter = bättre uppfattning av lånets faktiska kostnad

Alla långivare är enligt konsumentkreditlagen skyldiga att redogöra den effektiva räntan för dig som kund. Detta för att du inte ska bli ”lurad” av lån som verkar billiga, men som har flera dolda avgifter.

Avgifter som ingår i effektiv ränta

Som tidigare nämnt inkluderar effektiv ränta samtliga avgifter som tillkommer i samband med ett lån, inte bara räntan. Nedan hittar du några exempel på vilka dessa avgifter skulle kunna vara.

Nominell ränta

Nominell ränta är kostnaden för att få utnyttja det kapital du lånat av långivaren.

Uppläggningsavgift/startavgift

Uppläggningsavgift, eller startavgift, är en engångsavgift du betalar i samband med tecknandet av lånet.

Aviavgift

Aviavgift är en månatlig administrativ avgift som tillkommer i samband med avisering av inbetalningsfakturor eller betalning via autogiro.

Års- eller månadsavgift

Års- eller månadsavgift är en årlig eller månatlig avgift som du betalar för att ha tillgång till lånet (dessa avgifter är vanligast i samband med löpande krediter).

Räkneexempel

Att veta hur effektiv ränta fungerar kan som tidigare nämnt vara bra om du är i behov av ett lån. Detta eftersom du enklare kan urskilja vad som faktiskt är ett fördelaktigt låneerbjudande.

Nedan ska vi ge dig ett exempel med tre olika lån: ett räntefritt, ett med ränta och avgifter och ett med enbart ränta.

Alla lån har samma lånebelopp och löptid.

1. Lån utan ränta

Här antar vi att lånet är räntefritt, men att det ändå tillkommer ganska höga avgifter i form av uppläggnings- och aviavgift.

Lånebelopp:5 000 kr
Löptid:30 dagar
Årsränta:0%
Uppläggningsavgift:395 kr
Aviavgift:29 kr
Effektiv ränta:165,58%
Totalt att återbetala:5 424 kr

2. Lån med ränta och avgifter

I det här fallet tillkommer både ränta och något lägre avgifter än i exemplet ovan.

Lånebelopp:5 000 kr
Löptid:30 dagar
Årsränta:5%
Uppläggningsavgift:200 kr
Aviavgift:19 kr
Effektiv ränta:75,46%
Totalt att återbetala5 240 kr

3. Lån med enbart ränta

Här tillkommer inga avgifter utöver ränta.

Lånebelopp:5 000 kr
Löptid:30 dagar
Årsränta:5%
Uppläggningsavgift:0 kr
Aviavgift:0 kr
Effektiv ränta:5,12%
Totalt att återbetala:5 021 kr

Som du ser är lån utan ränta inte alltid billigast bara för att de saknar ränta. Många gånger är det faktiskt avgifterna som gör ett lån dyrare än nödvändigt.

Hur räknar man ut effektiv ränta?

Uträkning av effektiv ränta måste enligt Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkreditavtal (bilaga 1 del 1) ske enligt följande formel:

formel för effektiv ränta

Nedan kan du se de värden ekvationen är uppbyggd av. 

 • X –  är den effektiva räntan.
 • m – talet för det sista kreditutnyttjandets plats i tidsföljden.
 • k –talet för kreditutnyttjandes plats i tidsföljden.
 • Ck – är storleken på k.
 • tk –  är tiden, som är uttryckt i år. Det första kreditutnyttjandet och tiden för alla andra utnyttjanden.
 • n – är sista återbetalningens plats i tiden.
 • j – motsvarar en återbetalning.
 • dj – är storleken på en återbetalning
 • Sj – är tiden mellan det första återbetalningen och tiden för alla andra återbetalningar.

Dessa lån kan ha en hög effektiv ränta

Vissa låneformer har i regel högre effektiv ränta än andra. Här är några exempel.

SMS-lån

Innan införandet av räntetaket 2018 kunde SMS-lån ha effektiva räntor på flera tusen procent. Anledningen till detta var dels eftersom lånebeloppen var små och löptiderna korta, men även eftersom kraven för denna typ av lån var relativt låga.

Detta gjorde SMS-lånen till högrisklån och för att kompensera den höjda risken blev räntan dyrare.

Än idag kan mindre lån ha höga effektiva räntor, men samtidigt beror räntesatsen på de avgifter som tillkommer. Just därför är det viktigt att jämföra lån noggrant.

Kontokrediter

Även många kontokrediter klassas som högkostnadskrediter och har därför en mycket hög ränta. De brukar dessutom ha flera avgifter som många snabblån saknar, exempelvis uttagsavgift och årsavgift.

Här är det alltså extra viktigt att kontrollera avgifterna innan du tecknar en kredit.

Avbetalningsköp

När du köper något på avbetalning, till exempel hemelektronik, rör det sig sällan om särskilt stora lånebelopp.

Även om avbetalningen är räntefri kan start- och aviavgifterna vara höga i proportion till den summa du lånar. Det är inte ovanligt att köpet blir dubbelt så dyrt jämfört med om du hade betalat ur egen ficka.

Billån via bilhandlare

När du köper bil via en bilhandlare agerar bilen säkerhet för lånet, vilket minskar utlåningsrisken. Detta gör att billån med säkerhet generellt sett har en lägre ränta jämfört med lån utan säkerhet.

Å andra sidan kan många bilhandlare ha höga avgifter som kan göra den effektiva räntan betydligt högre än den nominella.

3 tips för att hitta en låg ränta

Nedan listar vi tre saker du ska undvika när du jämför lån och räntor och tre saker du kan göra istället.

1. Jämförelse av räntor

Undvik att:

 • Stirra dig blind på årsräntor. Att utgå efter årsräntor när du jämför lån är missvisande eftersom räntesatsen inte speglar lånets totalkostnad. Dyra avgifter kan tillkomma som gör lånet mer kostsamt än nödvändigt.

Gör så här istället:

 • Utgå från den effektiva räntan. Genom att jämföra den effektiva räntan direkt kan hitta ett prisvärt lån snabbare. Försök att hitta ett lån med så låg effektiv ränta som möjligt.

2. Avbetalningsköp

Undvik att:

 • Teckna dyra avbetalningsplaner. Även om en avbetalningsplan är räntefri tillkommer det ofta avgifter som gör den effektiva räntan hög.

Gör så här istället:

 • Bekosta köpet med egna pengar alternativt ett privatlån. Det är alltid billigast att köpa för egna pengar. Om detta inte är en möjlighet kan du ansöka om ett privatlån med låg ränta och avgifter. Betala tillbaka lånet så snart du kan.

3. Välja rätt långivare

Undvik att:

 • Skicka in flera låneansökningar hos olika långivare. För varje ansökan du skickar in kommer en kreditupplysning att registreras, vilket kan försämra din kreditvärdighet och leda till sämre lånevillkor.

Gör så här istället:

 • Ansök via en låneförmedlare. Låneförmedlaren jämför flera lån åt dig med bara en ansökan och UC. De presenterar sedan alla låneförslag för dig så att du i lugn och ro kan jämföra effektiva räntor och hitta det billigaste alternativet.

Relaterade artiklar