När du tar ett lån måste du också kunna betala tillbaka det. Att betala tillbaka en låneskuld kallas för amortering och amorteringen kan ske på olika sätt. Ett av dem är med annuitet.

Här nedan kan du läsa mer om annuitetslån – vad det betyder och hur det fungerar.

Vad är annuitetslån?

Ett annuitetslån är en låneform där du betalar av på ditt lån med samma belopp under hela återbetalningstiden.

I beloppet ingår både ränta och amortering. Och inbetalningarna kan ske månads- eller kvartalsvis.

I början av betalningsperioden består månadsbetalningen av mer ränta och mindre amortering. Detta ändras dock över tid och mot slutet blir det tvärtom – amorteringsbeloppet ökar och räntan minskar. Förhållandet mellan ränta och amortering ser du i tabellen nedan.

Låt oss illustrera detta med ett exempel.

Du tar ett lån på 100 000 kronor till en ränta på 4 procent med en återbetalningstid på 12 månader. Dina månadsbetalningar kommer då att se ut så här:

MånadSkuld innan amorteringAmorteringRäntekostnadAtt betala
1100 0008 1823338 515
291 8188 2093068 515
383 6098 2362798 515
475 3738 2642518 515
567 1098 2912248 515
658 8188 3191968 515
750 4998 3471688 515
842 1528 3741418 515
933 7788 4021138 515
1025 3768 430858 515
1116 9458 459568 515
128 4878 487288 515

Om du hade tagit ett lån med rak amortering hade istället amorteringsbeloppet varit detsamma under samtliga 12 månader. Istället hade räntan och beloppet att betala förändrats.

Olika typer av annuitetslån

Annuitetslån är en ganska vanlig amorteringsform vid privatlån, blancolån och lån där man lämnar säkerhet. Inom näringslivet är annuitet vanligt även vid företagslån.

Vanligtvis är räntan på annuitetslån rörlig. Det innebär att det kan förekomma ändringar under tiden du betalar av på ditt lån. Och det finns två olika sätt att hantera dem på:

Bibehållen (falsk) annuitet

Med bibehållen annuitet kan du fortsätta att betala samma månadsbelopp du haft innan ändringen av räntan.

Om räntan blir högre blir också ränteandelen i månadsfakturan högre. För att månadsbeloppet ska förbli detsamma sänker långivaren därför amorteringen, vilket också leder till att återbetalningstiden blir längre.

Blir räntan istället lägre blir det tvärtom – återbetalningstiden blir kortare.

Fördelen är alltså att månadskostnaden blir densamma, men nackdelen är att löptiden blir längre och den totala lånekostnaden högre.

Ändrad annuitet

Med ändrad annuitet menas exakt det – lånets annuitet kommer att ändras.

I detta fall kommer banken att justera ditt månadsbelopp efter den nya räntesatsen, men återbetalningstiden förblir densamma.

Fördelen är att du får samma avtalade löptid. Nackdelen är att det kan bli svårare att planera din ekonomi eftersom månadskostnaden ändras.

För- och nackdelar med annuitetslån

Det specifika för denna låneform är att du betalar samma månadsbelopp under hela lånetiden förutsatt att räntan är oförändrad. Det innebär att du amorterar mindre och betalar mer ränta i början och mot slutet av lånetiden blir det tvärtom.

När det är dags att ansöka om lån är det viktigt att du hittar en långivare vars villkor motsvarar dina önskningar och dina ekonomiska förutsättningar.

Det är bra om du kan göra en budget för att se vilka inkomster hushållet har och vilka planerade utgifter ni kommer att ha under den närmaste tiden. På så sätt vet du hur mycket amortering ni har råd med och kan räkna ut hur stort lån ni behöver.

Nedan presenterar vi några för- och nackdelar med annuitetslån.

Fördelar

  • Betala lite mindre i början – kan vara bra för låntagare med inte så stora ekonomiska marginaler.
  • Samma månadsbelopp under hela lånetiden – lättare att planera hushållets ekonomi. Detta gäller så länge inte räntan blir högre.
  • Vanlig avbetalningsmetod för företagslån.

Nackdelar

  • Högre räntekostnad – blir något dyrare än rak amortering.
  • Påverkas av ränteändringar – kan resultera i förlängd amorteringstid.

Summering

När du amorterar ett lån med annuitet betyder det att du betalar samma månadsbelopp under hela återbetalningstiden.

Relaterade artiklar