Du som köper en bostad och samtidigt säljer din gamla kan behöva ett så kallat överbryggningslån, även kallat brygglån. Lånet fungerar som en brygga och tillåter dig att köpa din nya bostad innan du fått pengarna för din gamla.

Läs vidare för att lära dig mer om hur överbryggningslån fungerar och vilka krav du måste uppfylla för att få ett.

Vad är överbryggningslån?      

Om du har köpt en ny bostad och sålt din gamla för att finansiera köpet kan tillträde till den nya bostaden ofta ske tidigare än pengarna från försäljningen av den gamla kommer in. I dessa fall kan du behöva ta ett överbryggningslån för att täcka glappet mellan tillträdesdagarna.

Enkelt förklarat är ett överbryggningslån ett tillfälligt lån som du får i väntan på att får in pengar från försäljningen av din gamla bostad. I lånebeloppet kan även handpenning och kontantinsats ingå.  

Överbryggningslånen är normalt sett ganska höga och har oftast ränta som ligger över räntan för ett bolån. Och eftersom de fungerar som en brygga mellan försäljning av en gammal bostad och inköp av en ny är löptiden dessutom ganska kort – mellan 1 och 6 månader.

Du behöver ingen amorteringsplan för ett överbryggningslån – så fort du får in pengarna från försäljningen kan du lösa hela lånet med tillägg för ränta och avgifter.

Vad krävs för att få ett överbryggningslån?

Det finns vissa krav du måste uppfylla för att du ska bli beviljad ett överbryggningslån:

  • Du ska kunna uppvisa undertecknade avtal för både köp och försäljning av bostäderna.
  • Lånet ska endast användas när pengarna som ska finansiera ditt nya boende är bundna i den gamla bostaden.
  • Vissa banker kräver att både köp och försäljning sker via mäklare.
  • Du ska ha de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att klara en dubbel boendekostnad under tiden med överbryggningslån.
  • Återbetalning av lånet ska ske direkt efter du får pengarna från försäljningen av den gamla bostaden.

Normalt sett ansöker du om överbryggningslån hos samma bank som beviljat ditt bolån. Om du planerar på att flytta bolånet till en annan bank ska du kontakta den istället.

Viktigt att tänka på innan du tar ett överbryggningslån

Det finns några saker som kan vara bra att fundera över innan du ansöker om ett överbryggningslån.

1. Du ska klara dubbel boendekostnad

Under tiden din gamla bostad säljs ska din ekonomi kunna klara av två stora lån – ett bolån och ett överbryggningslån. I bästa fall kan det handla om någon enstaka månad, men i värsta fall – om köpet av din gamla bostad hävs – kan det bli tal om upp till 6 månader.

Detta kan vara påfrestande för din ekonomi och därför gör banken en kreditprövning innan du blir beviljad ett överbryggningslån för att bedöma din kreditvärdighet.

2. Köpet av din gamla bostad blir inte av

Även om du och köparen av din befintliga bostad kommit överens och skrivit under ett köpeavtal kan du aldrig vara säker på att du får dina pengar. Det finns en risk att köparen inte fullföljer köpet och drar sig ur. Då kan du hamna i en situation där du har ett överbryggningslån vars löptid löper medan du måste hitta en ny köpare inom kort. 

I sådant falla ska du omedelbart kontakta din bank och överväga förlängning av överbryggningslånet eller andra passande alternativ. I vissa fall har du till och med möjlighet att kräva skadestånd av köparen.

3. Köpeskillingen blir sänkt

Storleken på överbryggningslånet du söker är anpassad till avtalets köpeskilling. Om beloppet sänks ska du kontakta din bank, upprätta ett nytt avtal med den rätta summan och lämna avtalet till banken.

Om köpeskillingen höjs istället behöver du inte informera banken.

4. Tillträdesdagen ändras

Det är viktigt att du förmedlar varje ändring av tillträdesdagen för din gamla bostad till din bank. Tidpunkten ligger till grund för beräkningen av överbryggningslånets ränta och löptid.

Överbryggningslån är inte ett handpenningslån

Det är lätt hänt att blanda ihop begreppen handpenningslån och överbryggningslån, men detta är faktiskt två helt olika saker.

  • Handpenningslån. Dettaär ett mindre lån, cirka 10 procent av köpeskillingen, som du betalar till säljaren när ni undertecknar köpekontraktet. Syftet med ett handpenningslån är helt enkelt att försäkra sig om att köparen inte drar sig ur affären.
  • Överbryggningslånet. Ett tillfälligt lån för att bekosta din nya boende i väntan på att din gamla bostad blir såld. Lånet är flera gånger högre än handpenningslånet och ska återbetalas i sin helhet inom 1 till 6 månader. Överbryggningslån går enbart att ansöka om ifall du redan äger en bostad.

Läs även: Kontantinsats vs handpenning – Här är skillnaderna.

Summering

Ett överbryggningslån är ett lån som finansierar köpet av en ny bostad innan du får pengarna från försäljningen av din befintliga bostad. I lånesumman kan även handpenning och kontantinsats ingå.

Lånet har en löptid på upp till 6 månader och betalas vid ett tillfälle med tillägg för ränta och avgifter. Du ansöker om överbryggningslån hos samma bank där du har ditt bolån.

Relaterade artiklar