Medlemslån riktar sig till privatpersoner som är medlemmar i ett fackförbund. Lånen är utan säkerhet och brukar i regel ha en något lägre ränta. Därmed kan de vara extra intressanta för privatpersoner med något sämre kreditvärdighet.

Nedan ska vi titta närmare på hur medlemslån fungerar och vem som kan teckna denna typ av lån. Vi ska även gå igenom vilka fackförbund som är anslutna till vilka banker.

Vad är ett medlemslån?

Ett medlemslån – eller facklån som det också kallas – är ett blancolån som medlemmar i olika fackförbund kan teckna hos svenska banker. Räntan för dessa lån är bunden, alltså densamma för alla fackmedlemmar, och generellt sett något lägre än bankens genomsnittsränta.

För att kunna erbjuda förmånliga räntor kontaktar fackförbunden bankerna för att förhandla fram lånevillkor som passar förbundets medlemmar. Med andra ord kommer räntan att baseras på den risk som samtliga medlemmar utgör för banken, vilket både har för- och nackdelar för fackmedlemmarna.

Fördel med medlemslån

En fördel är att privatpersoner med lägre kreditvärdighet kan bli beviljade ett lån till en lägre ränta än vad de skulle fått i vanliga fall. Observera dock att banken alltid kommer att göra en kreditbedömning innan de beviljar ett lån, även om det är ett medlemslån.

Nackdel med medlemslån

En nackdel är att räntan kan bli onödigt hög för medlemmar med en välordnad ekonomi. Detta eftersom de får kompensera upp för den risk som övriga medlemmar utgör för banken. Då kan det istället löna sig att ansöka om ett vanligt blancolån.

Med ett medlemslån får alla låntagare samma ränta, oavsett om vissa har en bättre ekonomi än andra. Detta kan vara fördelaktigt för de som har en sämre kreditvärdighet, till exempel på grund av oregelbunden inkomst. Samtidigt är det en nackdel för de med en god betalningsförmåga som annars hade blivit erbjudna en lägre ränta hos andra banker och kreditinstitut.

Medlemslån vs privatlån – Vad är skillnaden?

Nedan ska vi gå igenom några viktiga skillnader mellan dessa två låneformer.

Medlemslån

 • Endast tillgängligt för privatpersoner som är medlemmar i fackförbund.
 • Räntan är densamma för alla låntagare och vanligtvis något lägre än bankens genomsnittsränta.
 • Lånebeloppen överstiger sällan 350 000 kronor.
 • Bortsett från en låg ränta kan andra förmåner ingå, till exempel låneskydd.

Privatlån 

 • Tillgängligt för alla, inte bara fackmedlemmar.
 • Individuell räntesättning beroende på kundens ekonomiska förutsättningar.
 • Lånebelopp upp till 600 000 kronor.

Krav för att få teckna medlemslån

Ett grundläggande krav för att kunna teckna ett medlemslån är att du är fackligt ansluten till något av de fackförbund som erbjuder denna låneform. Vanligtvis krävs det dessutom att du varit medlem i minst 6 månader innan du kan ansöka om lån. Bortsett från det måste du:

 • Vara över 18 år.
 • Ha en regelbunden inkomst.
 • Sakna betalningsanmärkningar.
 • Vara fri från skulder hos Kronofogden.

Tips! Om du är i behov av att låna pengar trots betalningsanmärkningar kan du jämföra långivare som accepterar anmärkningar här.

Nordea medlemslån

Nordea

Nordea är en av Sveriges storbanker som erbjuder förmånliga medlemslån till medlemmar i ett flertal olika fackförbund. Lånen kräver ingen säkerhet, vilket innebär att du kan använda pengarna till vad du vill. Du behöver dessutom inte vara kund i dagsläget för att ansöka.

Lånebelopp:30 000 – 350 000 kr
Löptid:2 – 12 år
Nominell ränta:4,9%

Ränteexempel:

Vid ett lån på 100 0000 kr med en löptid på 5 år blir lånekostnaden 12 454 kr. Totalt att betala tillbaka: 112 454 kr.

Krav för att ansöka:

 • Medlem i något av de fackförbund Nordea har avtal med
 • Minst 18 år
 • God betalningsförmåga
 • Inga betalningsanmärkningar
 • Skuldfri hos Kronofogden

Fackförbund anslutna till Nordea:

 • Akademikerförbundet SSR
 • Brandmännens Riksförbund
 • Civilekonomerna
 • DIK
 • Fackförbundet ST
 • Fastighetsanställdas Förbund
 • FTF Finansförbundet för försäkring och finans
 • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
 • Försvarsförbundet
 • Handelsanställdas Förbund
 • Hotell och Restaurang Facket
 • IF Metall (Industriförbundet Metall)
 • JUSEK
 • Kyrkans Akademikerförbund
 • Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR)
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas Riksförbund
 • Naturvetarna
 • Officersförbundet
 • Polisförbundet
 • SEKO
 • Sjöbefälsförbundet
 • Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet
 • SRAT
 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet
 • Svenska Elektrikerförbundet
 • Svenska Folkhögskolans lärarförbund (SFHL)
 • Svenska Journalistförbundet
 • Svenska Musikerförbundet
 • Svenska Transportarbetareförbundet
 • Sveriges Arbetares Centralorganisation
 • Sveriges Farmacevtförbund
 • Sveriges Fartygsbefälsförening
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sveriges Läkarförbund
 • Sveriges Psykologförbund
 • Sveriges Skolledarförbund
 • Sveriges Tandläkarförbund
 • Sveriges Universitetslärarförbund (SULF)
 • Sveriges Veterinärförbund
 • Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF)
 • Svensk Pilotförening
 • Säljarnas Riksförbund
 • Teaterförbundet
 • Trafik och Järnväg
 • Tull-Kust
 • Unionen
 • Vision
 • Vårdförbundet (SHSTF)

Swedbank medlemslån

swedbank

Hos Swedbank kan medlemmar i en rad olik fackförbund ansöka om förmånliga medlemslån upp till 350 000 kronor. Bortsett från räntan tillkommer inga andra avgifter och det ingår dessutom ett försäkringsskydd som täcker en del av lånets månadskostnad om du skulle bli arbetslös, sjuk eller om du skulle avlida.

Lånebelopp:20 000 – 350 000 kr
Löptid:1 – 12 år
Nominell ränta:5,05%

Ränteexempel:

Vid ett lån på 100 0000 kr med en löptid på 5 år blir lånekostnaden 12 835 kr. Totalt att betala tillbaka: 112 835 kr.

Krav för att få lån:

 • Medlem i ett LO- eller SACO-förbund i minst 6 månader
 • Minst 18 år
 • Regelbunden inkomst (ej bidrag)
 • Inga betalningsanmärkningar

Fackförbund anslutna till Swedbank:

SACO:

 • Akademikerförbundet – SSR
 • Civilekonomerna – CR
 • DIK
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Jusek
 • Kyrkans Akademikerförbund
 • Fysioterapeuterna
 • Lärarnas Riksförbund – LR
 • Naturvetarna
 • Officersförbundet
 • Privattandläkarna
 • Reservofficerarna
 • Saco-förbundet Trafik och Järnväg
 • SRAT
 • Sveriges Arkitekter
 • Sveriges Skolledarförbund
 • Sveriges Farmacevtförbund
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sveriges Läkarförbund
 • Sveriges Psykologförbund
 • Sveriges Tandläkarförbund
 • Sveriges Universitetslärarförbund – SULF
 • Sveriges Veterinärförbund – SVF

LO:

 • Byggnadsarbetareförbundet
 • Elektrikerförbundet
 • Fastighetsanställdas förbund
 • GS Facket
 • Handelsanställdas förbund
 • Hotell- och restaurangfacket , HRF
 • IF Metall
 • Kommunalarbetareförbundet
 • Livsmedelsarbetareförbundet
 • Musikerförbundet
 • Målareförbundet
 • Pappersindustriarbetareförbundet
 • SEKO
 • Transportarbetareförbundet

SEB medlemslån

SEB

Även SEB erbjuder medlemslån till en rad fackmedlemmar som du kan ansöka om direkt på webben. Banken bjuder dessutom på uppläggningsavgiften, vilket innebär att lånet helt och hållet saknar avgifter om du väljer att återbetala via autogiro.

Lånebelopp:20 000 – 350 000 kr
Löptid:2 – 10 år
Nominell ränta:4,9%

Ränteexempel:

Vid ett lån på 100 0000 kr med en löptid på 5 år blir lånekostnaden 12 953 kr. Totalt att betala tillbaka: 112 953 kr.

Krav för att få lån:

 • Du måste vara ansluten till något av de fackförbund SEB samarbetar med.
 • Minst 18 år.
 • Årsinkomst på minst 210 000 kronor.
 • Inga betalningsanmärkningar.

Fackförbund anslutna till SEB:

 • Adoptionscentrum
 • AEA
 • Akademikerförbundet SSR
 • Barnen Framför Allt
 • Beridna högvakten
 • CaravanClub
 • Civilekonomerna
 • DIK
 • Fackförbundet ST
 • FFIA
 • Finansförbundet
 • Forena – Facket för försäkring och finans
 • Fysioterapeuterna
 • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
 • Företagarna
 • Försvarsförbundet
 • Jusek
 • Journalistförbundet
 • Kyrkans Akademikerförbund
 • Ledarna
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas Riksförbund
 • Motorförarnas helnyhterhetsförbund
 • Mäklarsamfundet
 • Naturvetarna
 • Officersförbundet
 • Polisförbundet
 • Reservofficerarna
 • Sjöbefälsföreningen
 • Skattebetalarnas förening
 • SKB
 • SLF
 • SRAT
 • Svenska Kryssarklubben
 • Svenska Tennisförbundet
 • Sveriges Arkitekter
 • Sveriges Farmaceuter
 • Svenska försäkringsförmedlares förening
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sveriges läkarförbund
 • Sveriges Psykologförbund
 • Sveriges Skolledarförbund
 • Sveriges Tandläkarförbund
 • Sveriges Veterinärförbund
 • Symf
 • Säljarnas
 • Teaterförbundet
 • Tull-kust
 • Unionen
 • Universitetslärarförbundet
 • Vision
 • Vårdförbundet

Lån & Spar Bank medlemslån

Lån & spar bank

Lån & Spar Bank är en mindre aktör inom den svenska banksektorn, men även här erbjuds ett förmånligt medlemslån. Det som skiljer detta lån från övriga är att räntan är individuell, men att medlemmar i vissa fackförbund får en ränterabatt på 0,5 procentenheter.

Dessutom finns det möjlighet att låna upp till 500 000 kronor om ni är två som ansöker. I övriga fall är maximalt lånebelopp 350 000 kronor.

Lånebelopp:50 000 – 500 000 kr
Löptid:2 – 15 år
Nominell ränta:2,95 – 8,95%

Räkneexempel: 

Vid ett lån på 100 0000 kr med en löptid på 5 år och en effektiv ränta på 2,99% blir lånekostnaden 8 074 kr. Totalt att betala tillbaka: 108 074 kr.

Krav för att få lån: 

 • Medlem till ett anslutet fackförbund.
 • Minst 18 år.
 • Inga betalningsanmärkning.
 • Fast anställd med årsinkomst på minst 250 000 kronor.
 • Två sökande vid lånebelopp över 350 000 kronor.
 • Tillgång till BankID.

Fackförbund anslutna till Lån & Spar Bank:

 • Villaägarna
 • Hyresgästföreningen
 • M Sverige

Danske Bank medlemslån

Danske bank

Danske Bank må vara en av de mindre populära bankerna i Sverige, men trots det erbjuder de en rad olika medlemslån. Istället för att enbart erbjuda ett lån kan du som är medlem i en facklig organisation välja mellan privatlån, fordonslån och bolån med förmånliga räntor. Observera att informationen nedan gäller bankens blancolån.

Bortsett från lån kan du dessutom ta del av ett kontopaket med medlemsrabatt samt öppna ett sparkonto. Sist men inte minst får du tillgång till ett exklusivt VIP-nummer som ger dig extra bra service.

Lånebelopp:10 000 – 300 000 kr
Löptid:1 – 10 år
Nominell ränta:3,95%

Ränteexempel:

Vid ett lån på 100 0000 kr med en löptid på 5 år blir lånekostnaden 10 039,60 kr. Totalt att betala tillbaka: 110 039,60 kr.

Krav för att få lån:

 • Vara medlem i ett anslutet fackförbund.
 • Minst 18 år.
 • Ha svenskt personnummer.
 • Inga betalningsanmärkningar.
 • Du måste ha ett konto i Danske Bank.

Fackförbund anslutna till Danske Bank:

TCO:

 • Unionen
 • Finansförbundet
 • FTF – Facket för försäkring och finans
 • Försvarsförbundet
 • Journalistförbundet
 • Lärarförbundet
 • Polisförbundet
 • ST
 • Sveriges Läkarförbund
 • Symf
 • Teaterförbundet
 • TULL-KUST
 • Vision
 • Vårdförbundet

SACO:

 • Akademikerförbundet SSR
 • Civilekonomerna
 • Fysioterapeuterna
 • Jusek
 • Kyrkans Akademikerförbund
 • Lärarnas Riksförbund
 • Naturvetarna
 • Officersförbundet
 • Reservofficierarna
 • Sacoförbundet Trafik & Järnväg
 • Sjöbefälsföreningen
 • SRAT
 • SULF
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Sveriges Arkitekter
 • Sveriges Farmaceuter
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sveriges Läkarförbund
 • Sveriges Psykologförbund
 • Sveriges Skolledarförbund
 • Sveriges Tandläkarförbund
 • Sveriges Veterinärförbund

Handelsbanken

handelsbanken

Handelsbanken erbjuder tyvärr inga medlemslån i dagsläget. Däremot kan du som ensam privatperson ansöka om ett traditionellt blancolån upp till 150 000 kronor med rörlig ränta från 5,85 procent. Banken erbjuder även ett privatlån anpassat för flera låntagare.

Länsförsäkringar

länsförsäkringar

Inte heller Länsförsäkringar erbjuder speciella lån för medlemmar i facket. Dock erbjuder banken ett privatlån upp till 250 000 kronor med en individuell ränta från 3,95 procent.

Trots att räntan är relativt låg tillkommer emellertid både uppläggnings- och aviavgift, vilket gör lånet till ett något dyrare alternativ.

När passar ett lån via facket?

Det finns tillfällen då ett facklån kan vara ett passande alternativ. Samtidigt kan det ibland vara en bättre idé att välja ett klassiskt privatlån. Nedan ger vi dig några riktlinjer att utgå efter.

Välj medlemslån om du…

 • Har en låg kreditvärdighet. Ansöker du direkt hos banken eller kreditinstitutet är chansen stor att du blir erbjuden en högre ränta om du har låg kreditvärdighet. Ha dock i åtanke att banken alltid gör en kreditbedömning, även vid medlemslån.
 • Bara behöver låna ett mindre belopp. Det är sällan banker erbjuder medlemslån på över 350 000 kronor.
 • Vill ha övriga förmåner som många medlemslån har. Många banker inkluderar även andra förmåner utöver en låg ränta. Du kan till exempel få ett kostnadsfritt låneskydd och rabatter på övriga bankprodukter.

Undvik medlemslån om du…

 • Har en god kreditvärdighet. Om du har en stabil inkomst och saknar betalningsanmärkningar kan ett vanligt privatlån vara en bättre idé än ett medlemslån. Detta eftersom du förmodligen kommer att bli erbjuden en lägre ränta än den du får via facket.
 • Behöver låna en större summa pengar. Banker och kreditinstitut som erbjuder traditionella privatlån kan ha lånebelopp upp till 600 000 kronor.

Sammanfattning

De allra flesta svenska storbanker idag erbjuder medlemslån, det vill säga lån vars villkor de utformat i samarbete med olika fackförbund.

Om du har en sämre kreditvärdighet kan ett facklån vara en god idé eftersom räntan vanligtvis är densamma för alla låntagare.

Har du däremot en stabil ekonomi med hög inkomst kan det vara mer lönsamt att ansöka om vanliga privatlån. Detta eftersom räntan för denna låneform är individuell och baseras på varje enskild kunds ekonomiska förutsättningar.

Vill du öka dina chanser att hitta en extra låg ränta och förmånliga villkor rekommenderar vi att du ansöker via en låneförmedlare. De kan nämligen jämföra lån från flera olika aktörer åt dig med bara en ansökan och kreditupplysning.

Relaterade artiklar