Som låntagare har du alltid rätt att betala tillbaka ett lån i förtid, det vill säga innan löptidens slut. Denna rätt regleras i Konsumentkreditlagen (2010:1846) och syftet är helt enkelt att ge dig som konsument möjligheten att bli skuldfri snabbare.

Hur det går till att lösa ett lån i förtid varierar beroende på vilken typ av ränta lånet har. I vissa fall kan du nämligen bli tvungen att betala en extra avgift om du väljer att betala tillbaka din skuld tidigare än planerat.

Läs vidare för att lära dig mer om hur det fungerar att lösa ett lån i förtid och varför det kan vara fördelaktigt för din ekonomi.

Vad betyder det att lösa lån i förtid?

Enligt Konsumentkreditlagen har du rätt att betala tillbaka din låneskuld före den avtalade återbetalningstiden. Det betyder att du betalar tillbaka den återstående skulden inklusive ränta innan återbetalningstiden har löpt ut.

När du tar ett lån väljer du en återbetalningstid vars längd beror på lånetyp och belopp. Oftast får du även en återbetalningsplan med angivna månadsinbetalningar. Fram till löptidens sista dag amorterar du lånebeloppet och betalar in ränta.

Genom att lösa hela eller delar av lånet i förtid slipper du betala ränta under lika lång tid, vilket gör att lånet blir betydligt billigare. Kort sagt kan du spara pengar på att betala av lånet så snart som möjligt.

Vad kostar det att lösa mitt lån i förtid?

Kostnaden för att lösa ett lån i förtid varierar beroende på vilken typ av ränta lånet har. Långivaren är alltid skyldig att informera dig om det tillkommer någon kostnad i samband med betalningen.

Lösa lån med rörlig ränta

De flesta blancolån idag har rörlig ränta. Det betyder att räntan följer reporäntan, vilket innebär att den kan bli högre eller lägre under löptidens gång.

Har du ett lån med rörlig ränta får långivaren inte ta ut någon ersättning för att du betalar av skulden i förtid. Slutfakturan ska enbart bestå av återstående låneskuld, ränta och andra lånekostnader fram till betalningsdagen.

Ta kontakt med långivaren innan du betalar något för att försäkra dig om att du har rätt skuld och ränta.

Lösa lån med bunden ränta

Vissa lån kan ha en bunden ränta, vilket betyder att räntan är densamma under hela löptiden, även om det allmänna ränteläget förändras. Det vanligaste är att binda bolåneräntan, men det finns även ett par privatlån som kan ha bunden ränta.

Har du ett lån med bunden ränta gäller andra regler. Vill du lösa ditt lån innan bindningstiden har gått ut måste du nämligen betala en så kallad ränteskillnadsersättning. Den tar banken ut för att kompensera för förlorade ränteintäkter. Detsamma gäller om du till exempel vill flytta ett bolån med bunden ränta till en annan bank.

Ränteskillnadsersättning kan också tillkomma om du bara löser en del av lånet, så kallat delvis lösen. Därför är det viktigt att du inte gör några extra inbetalningar utan att kontakta långivaren först.

Hur löser jag mitt lån i förtid?

Det finns olika sätt att lösa ditt lån i förtid beroende på vilken typ av ränta lånet har.

  • Rörlig ränta. Om lånet har en rörlig ränta kan du lösa hela skulden kostnadsfritt. Då behöver du bara kontakta långivaren och be dem förbereda en slutfaktura. Den betalar du sedan i sin helhet vid förfallodatumet.
  • Bunden ränta. Här är det viktigt att du tar kontakt med din bank först. Deras rådgivare kommer att beräkna din återstående skuld samt informera dig om det är värt med en förtidsinlösen, med tanke på den ränteskillnadsersättning du kommer att behöva betala.

När kan jag lösa mitt lån i förtid?

Du bör alltid försöka att återbetala ditt lån så snabbt du kan. Om du inte kan lösa hela lånet direkt kan det ändå vara bra att göra extraamorteringar när du får möjlighet. Kanske har du fått en löneökning eller en stor skatteåterbäring? Då kan det vara en god idé att betala in lite extra på lånet.

Det kan även vara så att du ansökte om större belopp än det du behövde och har pengar kvar på banken. Betala då tillbaka dessa pengar direkt istället för att spendera dem på annat.

Lösa lån genom att samla dem i ett nytt lån

Det finns ett annat sätt att lösa lån i förtid som kan vara fördelaktigt för din ekonomi. Om du till exempel har många dyra smålån och krediter kan du lösa dessa i förtid med hjälp av ett nytt och billigare samlingslån.

Eftersom samlingslånet har en betydligt lägre ränta än snabblån och kreditlån kan det hjälpa dig att sänka dina månadskostnader och samtidigt återfå kontrollen över din ekonomi.

Räkna ut hur stora dina totala låneskulder är och ansök om ett samlingslån med motsvarande belopp, gärna med hjälp av en låneförmedlare. Välj lånet med bäst villkor och lös därefter dina gamla skulder. Har långivaren lösenkrav sköter de detta åt dig.

Fördelarna med att samla dina lån och krediter är att du:

  • Minskar dina räntekostnader
  • Får bättre kreditvärdighet
  • Har bara ett lån att administrera

Summering

Att lösa ditt lån i förtid innebär att du betalar hela eller delar av din återstående skuld innan återbetalningstiden gått ut. Det resulterar i minskade räntekostnader för dig samtidigt som du kan bli skuldfri snabbare. Lån med rörlig ränta är kostnadsfria att lösa i förtid, medan det vid lån med bunden ränta kan tillkomma en ränteskillnadsersättning. I många fall kan det ändå vara värt att lösa lånet tidigare, även om du behöver betala en extra avgift. Räkna på kostnaderna för att ta reda på vad som är mest förmånligt för dig.

Relaterade artiklar