Ett bolåneskydd ger ekonomisk ersättning om du som står på bolånet drabbas av betalningssvårigheter under löptiden. Det kan till exempel bero på dödsfall, ofrivillig arbetslöshet eller arbetsoförmåga. Med hjälp av låneskyddet kan medlemmarna i hushållet bo kvar i bostaden.

Här kan du lära dig mer om hur ett låneskydd för ditt bolån fungerar och varför det kan vara värt att teckna när du tar ett bolån.

Så fungerar ett låneskydd för bolånet

När du tecknar ett bolån kommer banken vanligtvis att fråga dig om du vill teckna ett låneskydd.

Bolåneskyddet fungerar som en slags försäkring för ditt bolån. Det träder i kraft och täcker dina månadsbetalningar om du inte har möjlighet att arbeta eller om du blivit sjukskriven. På så sätt har du råd att bo kvar även om du förlorar din inkomst.

Vid bortgång kan bolåneskyddet dessutom betala hela eller delar av bolånet, vilket kan vara en trygghet för dina kvarvarande.

I och med att bolånet för många är den överlägset största utgiften i ett hushåll väljer många att tacka ja till bolåneskyddet. Oftast kostar det inte mer ett par hundralappar i månaden, vilket kan vara ett litet pris att betala för en värdefull försäkring.

Du kan välja när bolåneskyddet ska gälla

I många fall kan du som låntagare själv välja om du vill att skyddet ska täcka enbart vid dödsfall eller om det även ska gälla vid inkomstbortfall.

Här berättar vi mer om hur låneskyddet fungerar vid inkomstbortfall samt vid dödsfall.

Vid arbetslöshet eller sjukskrivning

Även om du har A-kassa kan det bli svårt att få ekonomin att gå ihop om du plötsligt blir arbetslös eller sjukskriven. Då kan ett bolåneskydd vara en bra trygghet för dig och din familj.

Skyddet ger dig ersättning som normalt sett täcker både amortering och ränta för bolånet varje månad upp till ett visst maxbelopp.

 För att kunna teckna ett låneskydd för bolånet måste du dock uppfylla vissa krav:

  • Inskriven i Försäkringskassan
  • Registrerad på svensk adress
  • Ha en tillsvidareanställning
  • Du måste vara fullt arbetsför

Det kan också vara bra att veta att låneskydd även har en karenstid på mellan 30 och 60 dagar. Detta är alltså den tid som måste passera innan du kan få ut ersättning. Utöver det har många banker en så kallad kvalifikationstid på ungefär 6 månader innan låneskyddet träder i kraft.

Vid dödsfall

Det är också möjligt att lägga till en livsförsäkringsdel i bolåneskyddet. Den betalar ut en engångssumma motsvarande hela eller delar av lånet om du som tecknat bolånet avlider. Detta är en stor trygghet för din familj som annars ärver din bolåneskuld.

Normalt sett har ersättningen ett maxtak på exempelvis 40 prisbasbelopp, vilket år 2022 motsvarade 1 932 000 kronor.

Premien du betalar baseras på din ålder, men också på ersättningsbeloppet. Du kan nämligen oftast själv välja hur stor del av bolånet som bolåneskyddet ska ersätta.

Vid tecknandet kommer du att behöva fylla i en hälsodeklaration. Även den här delen av bolåneskyddet slutar oftast att gälla vid 65 års ålder, men i vissa fall kan försäkringen börja trappas ned redan när du fyllt 55 år.

Trygghetskapital för er som har bolån ihop

Det finns även något som många banker väljer att kalla trygghetskapital. Denna form av låneskydd kan vara ett bra alternativ för er som tecknat ett bolån tillsammans. Skulle en av er avlida innan ni nått en viss ålder kan försäkringen nämligen lösa ena halvan av skulden.

Observera att banken inte kommer att lösa ena halvan av lånet per automatik. Istället betalas pengarna oftast ut till dödsboet där de kommer att fördelas i enlighet med lag eller den avlidnes testamente.

Eftersom samboende inte ärver av varandra kan pengarna istället gå till den avlidnes arvingar och inte till bolåneskulden. Läs igenom villkoren noggrant om du vill teckna den här typen av låneskydd.

Sammanfattning

Ett bolåneskydd kan ge dig ersättning som täcker bolånets amortering och räntekostnader om du skulle bli av med din inkomst eller avlida. Du kan själv välja när skyddet ska ge ersättning, till exempel vid dödsfall, arbetslöshet eller sjukskrivning.

Betalning av skyddet sker normalt sett i samband med din vanliga månadsbetalning. Visst kan det kosta några hundralappar extra, men det kan det vara värt med tanke på den trygghet bolåneskyddet ger dig och din familj.

Vissa banker erbjuder gratis bolåneskydd under en viss tid, andra kan bjuda på avgiften om du till exempel väljer att samla lån hos dem.

Relaterade artiklar