Ett skuldebrev är ett måste för dig som ska låna av eller låna ut pengar till en annan privatperson.

Skuldebrevet fungerar nämligen som ett avtal och säkerställer att båda parter förstår de förpliktelser som medföljer i samband med ett lån. Avtalet innehåller bland annat information om låntagaren samt lånebelopp och löptid.

Nedan kan du läsa mer om hur skuldebrev fungerar och varför de är så viktiga. Du hittar även en mall för skuldebrev som du kan ladda ner och använda – helt gratis.

Vad är skuldebrev?

Skuldebrev – eller revers – är ett skriftligt dokument som reglerar återbetalning av en summa enligt vissa villkor eller som erkänner ett skuldbelopp.

Reglerna om framtagning och hantering av skuldebrev finns i Lagen om Skuldebrev (SkbrL) från 1936.

Om du blir beviljad ett lån hos en långivare eller bank får du ett skuldebrev innehållande alla detaljer kring lånet. Först efter att du skrivit under och skickat tillbaka skuldebrevet sätter långivaren in pengarna på ditt konto.

Enkla och löpande skuldebrev

Skuldebrev kan delas i två olika grupper beroende på deras utformning och syfte: enkla och löpande skuldebrev. Nedan ska vi titta närmare på hur de fungerar.

Enkla skuldebrev

Generellt sett avser enkla skuldebrev ekonomiska transaktioner mellan privatpersoner. De är knutna till en namngiven person som är betalningsmottagare och kan inte överlåtas.

SkbrL (3 kap, 22 §) förklarar ett enkelt skuldebrev som: ”det som ställs till en viss man.”

Jämfört med ett löpande skuldebrev är ett enkelt skuldebrev svårare att sälja vidare. Detta eftersom skuldebrevet är ställt till en specifik person. Rätten att kräva pengar kan därmed varken säljas eller ges bort utan att låntagaren fått information om detta.

Enkelt förklarat är betalningsskyldigheten knuten till den verkliga skulden och inte till pappret.

Löpande skuldebrev

Löpande skuldebrev kan både överlåtas och säljas mellan olika personer. Ett exempel på ett löpande skuldebrev är det du får när du blir beviljad ett privatlån från en bank.

Så här säger SkbrL (2 kap, 11 §):

”Såsom löpande anses skuldebrev som är ställt till innehavaren eller till viss man eller order.”

Det finns två olika typer av löpande skuldebrev:

 • Innehavarskuldebrev. Dessa skuldebrev är ställda till innehavaren av lånet. Den som har ett sådant brev i sin ägo har rätt att kräva summan av låntagaren utan övriga dokument.
 • Orderskuldebrev. Denna typ av skuldebrev är ställda till en given person eller order. För att innehavaren ska kunna kräva skulden krävs ett kvitto på att den nya innehavaren har fått eller köpt skulden av den tidigare innehavaren.

Vem utfärdar skuldebrev?

När man pratar om lån använder man ofta begrepp som borgenär och gäldenär. Vi ska nu förklara vad de betyder och vem som ansvarar för vad.

 • Borgenär. Den som lånar ut pengarna heter borgenär. Det kan vara bank, kreditinstitut eller privatperson. Det är borgenärens uppgift att utfärda ett skuldebrev. I det finns angivet villkoren för lånet – belopp, återbetalningstid, ränta, avgifter och betalningssätt. Varje amortering bör antecknas på skuldebrevet och likaså när lånet är återbetalt. Då lämnar borgenären skuldebrevet till gäldenären (kunden) som bevis på att den inte har några skulder kvar.
 • Gäldenär. Det är personen som får lånet, kunden, och som är ansvarig att det blir återbetalt i enlighet med villkoren i skuldebrevet. När lånet är återbetalt bör gäldenären riva sönder skuldebrevet för att slippa betala samma skuld en gång till.
innehåll i skuldebrev mall

Innehåll i skuldebrev

Det finns vissa saker ett skuldebrev måste innehålla för att det ska kännas tryggt för både för den som lånar och för den som lånar ut. Nedan ska vi gå igenom några av de allra viktigaste punkterna.

 • Namn på borgenär (långivare) och gäldenär (låntagare).
 • Belopp som lånet avser.
 • Återbetalningstid samt återbetalningsvillkor.
 • Ränta och avgifter. Enligt Konsumentkreditlagen måste alla långivare ange den effektiva räntan vid utlåning av en penningsumma. Den effektiva räntan avser lånets årsränta samt övriga avgifter som uppläggning-, avi- eller administrationsavgifter.
 • Konsekvenser vid försenad eller utebliven betalning.

Ska du skriva ett skuldebrev bör du noggrant tänka igenom vad det ska innehålla. Ju mer detaljerat det är, desto mindre är risken för missförstånd och problem i efterhand.

Regler vid skuldebrev

Det finns vissa regler du bör känna till när du utfärdar eller får ett skuldebrev.

 • Muntligt avtal är giltigt, men mycket svårt att bevisa om det skulle uppstå konflikt mellan långivare och låntagare. Därför rekommenderar vi alltid ett skriftligt skuldebrev. Mer om avtal kan du läsa hos Hallåkonsument.
 • Konversationer via SMS kan utgöra ett skuldebrev om de innehåller all nödvändig information och löfte om återbetalning.
 • Skuldebrev kan bevittnas, vilket kan vara ett bra alternativ om du vill ha extra trygghet.
 • Låntagaren ska få tillbaka sitt skuldebrev efter den sista inbetalningen. Skuldebrevet bör därefter förstöras så att långivaren inte kan kräva låntagaren på samma skuld på nytt.

Varför är skuldebrev viktigt?

Det finns tillfällen då en bekant är i akut behov av pengar och kommer till dig med vädjan om lån. Avser lånet en större summa pengar är det av allra största vikt att du skriver ett skuldebrev innehållande alla villkor. På så sätt slipper du konflikter i samband med återbetalning eller försening.

Nedan listar vi ytterligare några anledningar till varför skuldebrev är så pass viktiga.

 • Kvitto. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto för mottagna pengar och lån.
 • Skriftligt löfte. Det bevisar låntagarens löfte att betala tillbaka pengarna.
 • Återbetalningsvillkor. Avtalet reglerar villkor för återbetalning och visar tydligt den tid låntagaren har på sig att slutbetala sin skuld.
 • Minskar risken för konflikter. Handlingen minskar risken för missförstånd och tvister.

Ladda ner gratis skuldebrev mall

Nedan kan du ladda ner en kostnadsfri mall för skuldebrev, antingen som PDF eller som Word-dokument.

→ Ladda ner gratis mall för skuldebrev mall (PDF)

→ Klicka här för gratis skuldebrev mall (Word)

Sammanfattning

Människor kommer alltid att vara i behov av ett lån, oavsett om det är från en långivare eller en privatperson. I vissa fall kommer fel att uppstå. Vill du undvika negativa konsekvenser på grund av exempelvis missade uppgifter eller oklarheter ska du alltid skriva ett skuldebrev.

Vanliga frågor och svar

Ett skuldebrev är en lånehandling som används för att reglera återbetalningen av ett lån. Det är med andra ord ett slags avtal som ökar tryggheten för långivare såväl som låntagare.

Om du ansöker om ett lån hos banken kommer du att få ett skuldebrev som du behöver signera innan långivaren kan betala ut pengarna. Du kan även skriva ett eget skuldebrev om du planerar att låna av eller låna ut till en annan privatperson.

Generellt sett finns det två olika typer av skuldebrev: enkla och löpande. Läs gärna mer om skillnaderna mellan dessa i avsnittet: ”Enkla och löpande skuldebrev”.

Den vanligaste formen av skuldebrev är ett skriftligt dokument med information om utlåningen. Samtidigt är även muntliga avtal såväl som SMS-konversationer giltiga, så länge de innehåller information om lånet samt ett löfte.

Vi rekommenderar att du alltid har ett skriftligt avtal när du lånar eller lånar ut pengar.

Det finns vissa faktorer som måste framgå i ett skuldebrev, så som personuppgifter på långivare och låntagare. Avtalet ska även innehålla detaljer kring lånebelopp, löptid, ränta och amortering.

Du kan antingen skriva ett skuldebrev själv eller ladda ner våra färdiga mallar ovan. Självklart är de helt kostnadsfria att ladda ner.

En av de främsta anledningarna är att skuldebrevet ökar tryggheten för både långivare och låntagare. Genom att ha ett detaljerat, skriftligt avtal minskar risken för konflikter och missförstånd, vilket kan skapa ekonomiska problem.

Det finns ingen anledning att köpa skuldebrev när du kan göra ett själv. Med hjälp av instruktionerna i detta inlägg kan du enkelt skriva ett eget avtal. Du kan även använda de nedladdningsbara mallar vi skapat eller åtminstone utgå från dem när du skrivet en egen lånehandling.

Relaterade artiklar