Ett skuldebrev är ett måste för dig som ska låna av eller låna ut pengar till en annan privatperson.

Skuldebrevet fungerar nämligen som ett avtal och säkerställer att båda parter förstår de förpliktelser som medföljer i samband med ett lån.

Nedan kan du läsa mer om hur skuldebrev fungerar och varför det är viktigt att upprätta ett. Du hittar även en mall för skuldebrev som du kan ladda ner och använda, helt gratis.

Vad är skuldebrev?

Skuldebrev – eller revers som det också heter – är ett skriftligt avtal som reglerar återbetalning av en summa enligt vissa villkor eller som erkänner ett skuldbelopp.

Reglerna om framtagning och hantering av reverser hittar du i Lagen om Skuldebrev (SkbrL) från 1936.

Om du blir beviljad ett lån hos en långivare eller bank får du ett skuldebrev innehållande alla detaljer kring lånet. Först efter att du skrivit under och skickat tillbaka reversen sätter långivaren in pengarna på ditt konto.

Ladda ner gratis skuldebrev mall

Nedan kan du ladda ner en kostnadsfri mall för skuldebrev, antingen som PDF eller som Word-dokument.

→ Gratis skuldebrev mall (PDF)

→ Gratis skuldebrev mall (Word)

Enkla och löpande skuldebrev

Skuldebrev går att dela in i två olika grupper beroende på deras utformning och syfte:

 • Enkla skuldebrev
 • Löpande skuldebrev

Nedan ska vi titta närmare på skillnaden mellan dessa.

Enkla skuldebrev

Enkla skuldebrev avser normalt sett ekonomiska transaktioner mellan privatpersoner. De är alltså knutna till en namngiven person som är betalningsmottagare och går inte att överlåta.

Skuldebrevlagen (3 kap, 22 §) förklarar ett enkelt skuldebrev som: ”det som ställs till en viss man.”

Jämfört med ett löpande reverser är enkla reverser svårare att sälja vidare. Detta beror på att avtalet är ställt till en specifik person. Rätten att kräva pengar kan därmed varken säljas eller ges bort utan att låntagaren fått information om detta.

Enkelt förklarat är betalningsskyldigheten knuten till den verkliga skulden och inte till pappret.

Löpande skuldebrev

Löpande skuldebrev kan både överlåtas och säljas mellan olika personer. Ett exempel på ett löpande skuldebrev är det du får när du blir beviljad ett privatlån från en bank.

Så här säger Skuldebrevlagen (2 kap, 11 §):

”Såsom löpande anses skuldebrev som är ställt till innehavaren eller till viss man eller order.”

Det finns två olika typer av löpande skuldebrev:

 • Innehavarskuldebrev. Dessa avtal är ställda till innehavaren av lånet. Den som har ett sådant brev i sin ägo har rätt att kräva summan av låntagaren utan övriga dokument.
 • Orderskuldebrev. Den här typen av revers är ställd till en given person eller order. För att innehavaren ska kunna kräva skulden krävs ett kvitto på att den nya innehavaren har fått eller köpt skulden av den tidigare innehavaren.

Vem utfärdar en revers?

När man pratar om lån använder man ofta begrepp som borgenär och gäldenär. Här förklarar vi vad de betyder och vem som ansvarar för vad.

Borgenär

Den som lånar ut pengarna heter borgenär. Det kan vara bank, kreditinstitut eller privatperson. Det är borgenärens uppgift att utfärda ett skuldebrev. I det finns angivet villkoren för lånet – belopp, återbetalningstid, ränta, avgifter och betalningssätt.

Varje amortering bör antecknas på skuldebrevet och likaså när lånet är återbetalt. Då lämnar borgenären reversen till gäldenären (kunden) som bevis på att den inte har några skulder kvar.

Gäldenär

Gäldenär är personen som får lånet, alltså kunden, och som ansvarar för att det blir återbetalt i enlighet med villkoren i avtalet.

När lånet är återbetalt bör gäldenären riva sönder skuldebrevet för att slippa betala samma skuld en gång till.

Hur skriver man ett skuldebrev?

För att avtalet ska kännas tryggt både för den som lånar och den som lånar ut är det viktigt att du skriver reversen på ett korrekt sätt.

Här är några viktiga punkter avtalet bör innehålla.

 • Namn på borgenär (långivare) och gäldenär (låntagare).
 • Belopp som lånet avser.
 • Återbetalningstid samt återbetalningsvillkor.
 • Ränta och avgifter. Enligt Konsumentkreditlagen måste alla långivare ange den effektiva räntan vid utlåning av en penningsumma. Den effektiva räntan avser lånets årsränta samt övriga avgifter som uppläggning-, avi- eller administrationsavgifter.
 • Konsekvenser vid försenad eller utebliven betalning, exempelvis dröjsmålsränta.

Tänk på att ju detaljerat avtalet är, desto mindre är risken för missförstånd och konflikter i efterhand.

Regler du bör känna till

Det finns vissa regler du bör känna till när du utfärdar eller får en revers.

 • Muntliga avtal är giltiga, men mycket svåra att bevisa om det skulle uppstå konflikt mellan långivare och låntagare. Därför rekommenderar vi alltid skriver skriftliga avtal. Mer om avtal kan du läsa hos Hallåkonsument.
 • Konversationer via SMS kan utgöra en revers om de innehåller all nödvändig information och löfte om återbetalning.
 • Skuldebrev kan bevittnas, vilket kan vara ett bra alternativ om du vill ha extra trygghet.
 • Låntagaren ska få tillbaka sin revers efter den sista inbetalningen. Avtalet bör därefter förstöras så att långivaren inte kan kräva låntagaren på samma skuld på nytt.

Varför är skuldebrev viktigt?

Det finns tillfällen då en bekant är i akut behov av pengar och kommer till dig med vädjan om lån.

Avser lånet en större summa pengar är det av allra största vikt att du skriver en revers innehållande alla villkor. På så sätt slipper du konflikter i samband med återbetalning eller försening.

Nedan listar vi ytterligare några anledningar till varför dessa avtal är så pass viktiga.

 • Kvitto. Avtalet fungerar som ett kvitto för mottagna pengar och lån.
 • Skriftligt löfte. Det bevisar låntagarens löfte att betala tillbaka pengarna.
 • Återbetalningsvillkor. Avtalet reglerar villkor för återbetalning och visar tydligt den tid låntagaren har på sig att slutbetala sin skuld.
 • Minskar risken för konflikter. Handlingen minskar risken för missförstånd och tvister.

Sammanfattning

Människor kommer alltid att vara i behov av ett lån, oavsett om det är från en långivare eller en privatperson. I vissa fall kommer fel att uppstå.

Vill du undvika negativa konsekvenser på grund av exempelvis missade uppgifter eller oklarheter ska du alltid skriva ett skuldebrev.

Källhänvisningar:

Vanliga frågor och svar

Ett skuldebrev eller revers är en lånehandling som används för att reglera återbetalningen av ett lån. Det är med andra ord ett slags avtal som ökar tryggheten för långivare såväl som låntagare.

Om du ansöker om ett lån hos banken kommer du att få ett låneavtal som du behöver signera innan långivaren kan betala ut pengarna. Du kan även skriva en egen revers om du planerar att låna av eller låna ut till en annan privatperson.

Generellt sett finns det två olika typer av skuldebrev: enkla och löpande. Ovan kan du läsa mer om skillnaden mellan dessa.

Den vanligaste formen av revers är ett skriftligt dokument med information om utlåningen. Samtidigt är även muntliga avtal såväl som SMS-konversationer giltiga, så länge de innehåller information om lånet samt ett löfte.

Vi rekommenderar att du alltid har ett skriftligt avtal när du lånar eller lånar ut pengar.

Det finns vissa faktorer som måste framgå i låneavtalet, så som personuppgifter på långivare och låntagare. Avtalet ska även innehålla detaljer kring lånebelopp, löptid, ränta och amortering.

En av de främsta anledningarna är att avtalet ökar tryggheten för både långivare och låntagare. Genom att ha ett detaljerat, skriftligt avtal minskar risken för konflikter och missförstånd, vilket kan skapa ekonomiska problem.

Det finns ingen anledning att köpa skuldebrev när du kan göra ett själv. Med hjälp av instruktionerna i detta inlägg kan du enkelt skriva ett eget avtal. Använd gärna de nedladdningsbara mallar vi skapat eller utgå från dem när du skriver en egen lånehandling.

Relaterade artiklar