Vi kan alla hamna i situationer då det blir svårt att ta hand om ekonomin. Det kan exempelvis bero på sjukdom, allmänt försämrat hälsotillstånd eller psykiska besvär.

En vanlig lösning i sådana situationer är att du tilldelas en god man eller förvaltare. Det är dock inte säkert att den som utses till detta är en person du själv har valt, även om du har rätt att föreslå vem du vill.

Vill du se till att själv få välja den som får rätt att representera dig om du eventuellt får behov av det i framtiden kan du i stället skriva en framtidsfullmakt.

Här kan du ladda ner vår kostnadsfria framtidsfullmakt mall.

Ger någon annan rätt att agera åt dig – i framtiden

En framtidsfullmakt är, precis som namnet antyder, en fullmakt som du skriver inför en situation som kan uppstå i framtiden. Det är inte säkert att du kommer behöva någon som agerar åt dig och har hand om dina pengar i framtiden, men om det blir aktuellt träder fullmakten i kraft.

Viktigt med kontroll över den egna ekonomin

Om du ska skriva en framtidsfullmakt får det inte råda några tvivel om att du är kapabel att ansvara för din egen person. Du behöver alltså för närvarande själv bestämma över din ekonomi och andra angelägenheter.

Det är också du själv som bestämmer vad som ska ingå i framtidsfullmakten, det vill säga vad personen du skriver in i fullmakten har rätt att göra.

Nedan ger vi dig några exempel på saker som kan ingå i en framtidsfullmakt.

Hjälp med ekonomi

 • Bankärenden
 • Betala räkningar
 • Ta ut pengar
 • Hantera autogiro
 • Sparande och fonder
 • Bostadsförsäljning
 • Teckna och säga upp abonnemang

Personlig hjälp

 • Vård och omsorg (en fullmaktshavare har dock aldrig rätt att besluta om en viss medicinsk behandling för dig)
 • Ansökan om särskilt boende eller hemtjänst
 • Kontakt med sjukhus, kommun och myndigheter

Så skriver du en framtidsfullmakt

Du måste inte ha en begynnande sjukdom eller ens räkna med att få besvär i framtiden för att skriva en framtidsfullmakt. Det går lika bra att göra den som en gardering för framtiden.

Samtidigt är det något du kan göra i en handvändning. För att framtidsfullmakten ska vara giltig är det viktigt att den görs på rätt sätt. Så låt oss bena ut processen, steg för steg.

Här kan du ladda ner vår kostnadsfria framtidsfullmakt mall.

Grundläggande krav

 • Måste vara myndig och ha kontroll över din ekonomi: För att kunna skriva en framtidsfullmakt ska du vara myndig. Som vi nämnde tidigare måste du också vara förmögen att ta hand om din ekonomi och andra personliga ärenden vid tillfället då fullmakten skrivs.
 • Du vet vem du vill ha som fullmaktshavare: En framtidsfullmakt skrivs i syfte att säkerställa att en viss person, eller personer, kan representera dig i framtiden. Därför måste den eller de tydligt framgå på fullmakten.
 • Två vittnen: En framtidsfullmakt ska skrivas under av dig och dessutom bevittnas av två andra personer. Dessa personer får inte vara de samma som du önskar ha som fullmaktshavare.
 • Vilka angelägenheter som fullmakten omfattas av: Det är viktigt att du är noggrann med att beskriva vad som ska ingå i uppdraget för den som blir fullmaktshavare. Är det inte specificerat är det nämligen inte bindande. Det betyder att om du inte gett någon annan tillåtelse att hantera ditt fondsparande så gäller inte det.
 • Utse en granskare: Du ska utse en granskare, som ser till att allt går rätt till när fullmakten träder i kraft. Det är en trygghet att veta att granskaren kan träda in och få fullmakten annullerad om din fullmaktshavare inte gör sitt jobb på ett bra sätt i framtiden.

Då är framtidsfullmakten giltig

Du kan inte skriva framtidsfullmakten på en servett och den kan inte heller vara muntligt överenskommen. Den omfattas nämligen av särskilda formaliakrav som du helt enkelt måste följa för att den ska bli giltig.

Det krävs emellertid att du har vissa kunskaper i juridik för att säkerställa att det blir rätt. Har du tvivel kan du kontakta en jurist för att få hjälp med att skriva fullmakten.

När träder den i kraft?

Framtidsfullmakten har inget bestämt datum då den kräver i kraft, vilket fullmakter annars ofta har. Det beror på att det inte är säkert att det ens kommer att bli aktuellt.

Framtidsfullmakten börjar därför gälla när du kommer till den punkt då du inte längre kan ta hand om din ekonomi eller vad det nu är som du gett fullmaktshavaren rätt att ta över.

Och den som bestämmer när det är dags är fullmaktshavaren själv. Har du valt dina fullmaktshavare med omsorg är det ju förhoppningsvis personer som bara vill dig väl. Är du osäker på om den familjemedlem eller vän du funderar på att utse till fullmaktshavare verkligen går att lita på är det bättre att låta bli.

Plikter som fullmaktshavare

Bara för att du gett någon rätt att utföra vissa uppgifter åt dig i framtiden betyder inte det att den kan köra över dig den dagen då fullmakten träder i kraft. En fullmaktshavare har nämligen så kallad lojalitets- och samrådsplikt.

Den plikten innebär att fullmaktshavaren ska utföra sitt uppdrag i samråd med dig i den utsträckning det är realistiskt. Att du har gett någon rätt att hantera viktiga frågor som rör dig betyder alltså inte att den personen kan göra det utan att upplysa dig eller diskutera med dig i förväg.

Framtidsfullmakten registreras inte hos en myndighet

Det är du själv som ansvarar för att fullmakten ska finnas tillgänglig när du behöver den i framtiden. En framtidsfullmakt registreras inte hos någon myndighet utan du ska själv förvara den på ett säkert ställe. För att den ska gälla måste den också vara i original.

Gratis framtidsfullmakt mall

Här kan du ladda ner vår kostnadsfria framtidsfullmakt mall.

Annullera en framtidsfullmakt

Du har alltid rätt att annullera en framtidsfullmakt. Och det har också din granskare. Granskaren kontrollerar att fullmaktshavaren sköter sitt uppdrag enligt överenskommelsen. Skulle ditt hälsotillstånd förbättras så mycket att du själv åter är förmögen att sköta ekonomi och beslut som berör dig på egen hand annulleras också fullmakten.

Notera att fullmakten inte slutar gälla när du dör, om det inte specificeras när du skriver framtidsfullmakten.

Sammanfattning

 • En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare, där du själv ges större möjlighet att utse vem som ska representera dig.
 • Du kan skriva en framtidsfullmakt oavsett om det står utom tvivel att du kan behöva hjälp inom en snar framtid, eller som en gardering inför eventuella problem framöver.
 • Det är du själv som specificerar vad fullmaktshavaren har befogenhet att göra. Specificeras det inte gäller det inte heller.
 • Du behöver själv se till att framtidsfullmakten utformas på rätt sätt. Antingen laddar du ner en mall som du fyller i eller så kontaktar du en jurist. Råder det några som helst tvivel rekommenderar vi det sistnämnda alternativet.
 • En framtidsfullmakt kräver en underskrift av dig och signeringen ska bevittnas av två personer för att gälla. Du ska också utse en granskare som ser till att uppdraget följs som avtalat när fullmakten träder i kraft.
 • Du kan inte registrera en framtidsfullmakt någonstans, utan det är du själv som ansvarar för att förvara den på ett säkert ställe. Den dagen det blir dags att använda fullmakten måste du veta var du har den, och endast originalet är giltigt.

Källhänvisningar:

Vanliga frågor och svar

När du ger en framtidsfullmakt till någon annan ger du den personen rätten att representera dig senare i ditt liv. Anledningen till att du vill ge någon den här rätten är sjukdom, försämrad hälsa, psykisk ohälsa eller liknande. Det är du själv som bestämmer i vilka situationer som fullmakten ska gälla, vilket du redogör för i framtidsfullmakten.

Det beror på hur omfattande din framtidsfullmakt är. Det kan hända att du behöver anlita en jurist för att skriva den, och då måste du betala arvode för arbetet. Du kan också skriva fullmakten helt själv med hjälp av en dokumentmall.

Tänk dock på att en framtidsfullmakt är en ganska komplicerad sak som kräver goda juridikkunskaper. Skulle den vara felaktigt utformad kan det hända att den inte gäller när du väl behöver den. Då kan istället en god man utses för den personen du skrev framtidsfullmakten till. Känner du dig osäker rekommenderar vi att du tar hjälp av en jurist.

Ja. För att skriva en framtidsfullmakt ska du vara myndig och för närvarande ha hand om din ekonomi och andra angelägenheter. Fullmakten ska vara undertecknad av dig och bevittnas av två andra personer för att gälla. Personen som du skriver fullmakten till får dock inte vara en av dem som bevittnar den.

Myndigheter registrerar inte framtidsfullmakter utan det är ditt eget ansvar att förvara den på ett säkert ställe.

Relaterade artiklar