Skuldsanering kan vara en sista utväg för dig som har svårt att betala dina skulder.

Många tror att skuldsanering är detsamma som att dina skulder stryks. Visst finns det en viss sanning i det, men innan skulderna stryks måste du under fem års tid prioritera återbetalning av skulderna. Under dessa år lever du dessutom på existensminimum.

Det är med andra ord riktigt tufft att ta sig igenom en skuldsanering. I vissa fall finns det dock inget annat sätt att ta sig över ett stort skuldberg. Nedan kan du läsa mer om hur skuldsanering fungerar och hur ansökan går till.

Skuldsanering – Vad gäller?

Vem som helst kan inte bli beviljade en skuldsanering, utan det förväntas att du som tagit lån hittar en lösning för att betala tillbaka. Skuldsanering är en sista utväg när det gått så långt att det inte finns någon rimlig möjlighet att bli kvitt dina skulder.

Det är Kronofogden som avgör om du har rätt att inleda en skuldsanering. Anledningen till att denna åtgärd existerar är för att ge dig som dragit på dig stora skulder möjlighet att starta om på nytt.

Stora skulder anses vara sådana som du inte kommer att kunna betala tillbaka inom en tidsperiod på tio år. För att Kronofogden ska godkänna skuldsanering måste du också ha gjort egna ansträngningar för att lösa dina skulder.

För att Kronofogden ska bevilja en skuldsanering krävs det att: 

  • Du har så pass stora skulder att du inte kommer att kunna betala dem på flera år.
  • Skuldsanering som åtgärd kan anses rimlig i förhållande till din personliga och ekonomiska situation.
  • Du är bosatt, arbetar, lever och har dina skulder i Sverige.

Existensminimum (förhållsbelopp)

Under skuldsaneringen förväntas du leva med minsta möjliga omkostnader för att så mycket pengar som möjligt ska gå till att betala dina skulder. Det belopp du enligt lag har rätt att behålla kallas vanligtvis för existensminimum, men Kronofogden kallar det förhållsbelopp.

Förhållsbeloppet är uppdelat i två delar: en del som ska täcka din boendekostnad och ett normalbelopp som ska täcka nödvändiga levnadskostnader. Nödvändiga levnadskostnader anses bland annat vara mat, kläder, hygienartiklar, el och telefon.

Storleken på normalbeloppet ser ut som följande:

 20202021
Ensamstående vuxen5 002 kr5 016 kr
Samlevande makar/sambor8 264 kr8 287 kr
Barn upp till 6 år2 654 kr2 662 kr
Barn över 7 år3 055 kr3 064 kr

Det kan vara bra att känna till att underhållsbidrag, barnbidrag och studiebidrag kan minska storleken på normalbeloppet. Dock blir minskningen aldrig större än normalbeloppet.

Så ansöker du om skuldsanering

Nedan går vi igenom hur du ansöker om en skuldsanering, steg för steg.

  1. Fyll i blanketten KFM  9150 om skuldsanering och skicka den till Kronofogden eller ansök digitalt genom Kronofogdens e-tjänst. Du kan också få hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare.
  2. Kronofogden ställer frågor om din ekonomi, livssituation och vad du gjort för att ta dig ur dina skuldproblem.
  3. Om din förfrågan blir godkänd tar Kronofogden ett beslut om att inleda skuldsanering. Därefter bedömer de hur stor del av dina skulder du ska betala varje månad. Observera att beslutet om inledd skuldsanering ger dig en betalningsanmärkning.
  4. Senast sex veckor senare får du ett förslag om skuldsanering.
  5. Förslaget skickas sedan vidare till de företag du har skulder hos.
  6. När skuldägarna svarat på förslaget tas ett slutgiltigt beslut med information om betalningsprocessen.

När beslutet är taget och skuldsaneringen inleds behöver du betala av dina skulder enligt betalningsplanen. Efter skuldsaneringens slut är du sedan fri från skulderna. Det betyder att du kan bli skuldfri, även om du inte kan betala tillbaka allt du ursprungligen var skyldig.

Källa: Kronofogden

Om du redan lever på existensminimum kan du få beslut om skuldsanering utan avbetalningsplan. Du blir alltså kvitt dina skulder efter skuldsaneringen utan att behöva göra månadsbetalningar.

Förkortad skuldsanering – går det?

Normalt sett pågår en skuldsanering under fem års tid. Det finns dock vissa omständigheter då Kronofogden beslutar om en kortare återbetalningstid. Sådana kan vara om du som får skuldsanering är äldre eller om det finns barn i hushållet.

Oavsett tidsperiod har alla som går igenom skuldsanering rätt till två betalningsfria månader: juni och december.

Det är alltid upp till dig att tacka ja eller nej till det beslut Kronofogden tar. Har du en invändning mot exempelvis tidsperioden kan Kronofogden ompröva sitt beslut baserat på din motivering.

För- och nackdelar med skuldsanering

Målet med en skuldsanering är att du med stora skulder ska få en chans till nystart. Det kräver att du åtar dig en tidsperiod som kommer att vara påfrestande ur ett ekonomiskt perspektiv.

Du kommer att behöva göra avkall på sådant som kostar pengar samtidigt som du alltid ska prioritera din skuldåterbetalning. Du får därför inte heller dra på dig nya skulder under den här tiden.

Det är tufft att gå igenom en skuldsanering, men samtidigt ger det en övervägande fördeldu blir skuldfri.

Det är en enorm påfrestning att ha skulder som inte går att betala tillbaka. Skuldsaneringen ger dig möjlighet att en gång göra upp med dina långivare och göra rätt för dig. Många som går igenom en skuldsanering ser det därför som en stor lättnad snarare än något annat.

Nackdelarna: Skuldsaneringen kommer dels att vara en tuff period i livet, men den kommer också att ge dig en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningar kan försvåra en rad moment i din ekonomi under den tid de finns kvar i ditt register, vilket är tre år för privatpersoner.

Källa: Kronofogden

Vanliga frågor och svar

Skuldsanering är en åtgärd från Kronofogden som ger dig chansen att bli kvitt dina skulder inom en bestämd tidsperiod. Du slipper betala hela eller delar av din skuld, men i slutändan blir du ändå skuldfri.

En avbetalningsplan tas fram baserat på dina individuella förutsättningar och om du sköter betalningarna enligt planen blir du skuldfri. Det vanligaste är att du får leva på existensminimum i fem år. Lever du redan på existensminimum behöver du inte betala någonting, men blir ändå skuldfri efter skuldsaneringen.

Såvida du skött dina betalningar enligt planen och inte dragit på dig nya skulder blir du fri från de skulder som ingick i själva skuldsaneringen.

Om du fått ett beslut om skuldsanering får du tillbaka skattepengarna till ditt konto som vanligt. Då detta är en extra inkomst bör du dock meddela Kronofogden om överskottet. Då kan de ta beslut om att ompröva skuldsaneringen. Kronofogden behöver alltid få information om dina inkomster och när de förändras.

Får du tillbaka skattepengarna innan beslutet om skuldsanering gått igenom går pengarna till att betala skulder du har hos Kronofogden.

Det finns vissa grundvillkor för att bli beviljad en skuldsanering. Är du kraftigt skuldtyngd och inte vet hur du ska kunna lösa dina skulder kan du ansöka som en sista utväg.

Du behöver också vara väl förberedd gällande vad det innebär att gå igenom en skuldsanering. Kronofogden vill också veta vad du själv gjort för att försöka lösa dina ekonomiska bekymmer tidigare.

Relaterade artiklar