Om du ska genomföra eller ta emot en betalning kan det vara bra att känna till bankernas så kallade bryttider. Bryttid syftar på tiden det tar att göra en överföring mellan banker, det vill säga mellan två olika konton, eller mellan konton i samma bank.

Nedan ska vi titta närmare på hur banköverföringar fungerar och vilka bryttider som gäller för Sveriges storbanker.

Vad innebär bryttider?

Enkelt förklarat är bryttid den tid det tar att överföra pengar från ett bankkonto till ett annat. Det finns goda anledningar att känna till bankernas olika bryttider, inte minst om du ska göra eller ta emot en viktig betalning.

Om du till exempel ska föra över hyran till din hyresvärd kan det vara en god idé att veta när du behöver göra din betalning för att pengarna ska komma fram i tid hos mottagararen.

Ska du istället ta emot en viktig betalning kan bryttiderna ge dig en uppskattning av när pengarna kommer att bli tillgängliga på ditt konto. 

Så fungerar en överföring mellan banker (steg för steg)

Det kan vara bra att känna till hur överföring mellan banker går till för att förstå varför det ibland kan ta längre tid än önskat.

1. Anger information

Överföringen börjar med att avsändaren anger väsentlig information i sin bank med kontonummer och andra uppgifter kring belopp och så vidare. Här spelar tidpunkten stor roll för när pengarna dyker upp på mottagarens konto.

Observera att en banköverföring mellan konton i olika banker tar längre tid än interna överföringar inom samma bank som i regel sker omgående.

2. Samlar ihop betalningsuppdragen

Banken kommer sedan att samla ihop de aktuella betalningsuppdragen och de mottagande bankerna får info om inkommande betalningar.

Sedan kommer bankerna att utbyta summor mellan sina konton som finns hos Riksbanken. När man gör på det här sättet kan flera transaktioner jämnas ut genom att de kan genomföras internt inom banken.

Flera miljoner överföringar kan undvikas dagligen med den här metoden. Betalningen sker sedan i följande steg, den:

  • Kontrolleras – i det här steget säkerställer banken att avsändaren har behörighet att göra betalningen och att det finns tillräcklig balans på dennes konto.
  • Clearas – i detta steg sammanställer banken avsändarnas betalningar innan de skickas vidare för avveckling.
  • Avvecklas – det här är det sista steget och sker på deltagarnas konton i RIX. Efter detta slutförs betalningen.

3. Pengarna dyker upp på kontot

Det sista ledet i banköverföringskedjan är att mottagaren märker att pengarna har dykt upp på kontot. När detta sker beror emellertid på när avsändaren initierade överföringen (mer om det nedan).

När en transaktion sker kommer den att gå via betalningssystemet RIX som tillhör Riksbanken och som fungerar som en grundsten i det svenska betalningssystemet. Här passerar alla transaktioner som sker mellan banker, clearingorganisationer och Riksgälden.

RIX har egna officiella bryttider och även om de inte är något du själv kommer märka av kan det ändå vara intressant att känna till.

Hur lång tid tar en banköverföring?

Om du vill flytta pengar mellan dina egna konton i samma bank sker denna överföring omedelbart. Detsamma gäller om du vill föra över pengar till någon som använder samma bank som dig.

Det är av denna anledning vissa långivare kan erbjuda direktutbetalningar. I dessa fall har banken och låntagaren konton i samma bank, vilket möjliggör snabba överföringar.

Om du däremot ska föra över pengar till en annan bank, exempelvis en överföring från Swedbank till Nordea, eller väntar på en insättning på ditt konto från en annan bank kan du få vänta lite längre.

överföring swedbank till nordea

En viktig faktor för hur lång tid det tar är vid vilken tidpunkt avsändare skickat pengarna från den aktuella banken. Ytterligare en sak som påverkar är vilka banker det gäller.

Som huvudregel kan du tänka att pengarna förväntas dyka upp på mottagarens bankkonto nästkommande bankdag, det vill säga nästa helgfria vardag.

Storbankernas bryttider – Vad gäller?

Att hålla koll på bryttider kan vara särskilt relevant för den som har tagit ett lån. I detta sammanhanget är det nämligen den tidpunkt då du fick din låneansökan godkänd som utgör bryttiden och avgör när pengarna kommer in på ditt konto.

Inom samtliga banker sker interna överföringar omgående, men i övrigt kan bryttiderna variera. Nedan ska vi titta närmare på vilka bryttider som gäller för de svenska storbankerna. 

Bryttider SEB

Om du ska göra en överföring till en annan bank än SEB finns det olika bryttider du bör förhålla dig till. Följande gäller:

Överföringen skerMottagaren har pengarna
vardag före kl. 06:00samma dag senast kl. 09:30
vardag före kl. 09:00samma dag senast kl.12:30
vardag före kl. 11:00samma dag senast kl.15:05
vardag före kl. 13:45 (Internetbanken 13:35)samma dag senast kl.17:20
vardag efter kl. 13:45, en lördag eller en helgdagnästa vardag senast kl. 09:30

Pengarna kommer att dras från ditt konto kl. 23:45 dagen innan de förväntas nå mottagaren. Om betalningen sker under helger eller helgdagar dras pengarna istället kl. 23:00 dagen innan.

Bryttider Nordea

För kunder med Nordea gäller följande bryttider:

Överföringen skerMottagaren har pengarna
vardag (bankdag) före kl. 13:30samma dag
vardag efter kl. 13:30nästkommande bankdag

Bryttider Handelsbanken

Har du konto i Handelsbanken gäller följande:

Överföringen skerMottagaren har pengarna
signerats senast kl. 08.45senast kl. 12:30 samma dag
signerats senast kl. 11:45senast kl. 15:05 samma dag
signerats senast kl. 14:00senast kl. 17:02 samma dag
signerats efter kl. 14:00nästkommande bankdag

Bryttider Swedbank

Så här ser bryttiderna för Swedbank ut:

Överföringen skerMottagaren har pengarna
helgfri vardag innan kl. 13:00samma dag
helgfri vardag efter kl. 13:00nästa helgfria vardag
lördag eller helgdagnästa helgfria vardag

Bryttider Länsförsäkringar Bank

När det gäller Länsförsäkringar Bank kommer inte heller pengarna fram direkt om mottagaren har en annan bank. Följande gäller:

Överföringen görsMottagaren har pengarna
vardag (bankdag) före kl. 13:45samma dag
vardag efter kl. 13:45en bankdag senare (gäller endast svenska banker)

Bryttider Danske Bank

Om vi tittar på Danske Bank sker överföringen enligt följande:

Överföringen skerMottagaren har pengarna
vardag före kl. 13:30samma dag
vardag efter kl. 13:30nästkommande bankdag
inte på en bankdagöverföringen sker nästkommande bankdag och går igenom senast två dagar senare

Kan överföring mellan banker ske på helger?

I dagsläget är de svenska bankerna beroende av att betalningssystemet RIX är öppet, vilket det är under vardagar mellan kl. 07:00 – 18:00. Med andra ord är det inte möjligt att genomföra banköverföringar mellan olika banker på helger.

Det pågar dock en översyn av detta system med förhoppningen om att kunna erbjuda mer flexibilitet. Detta för att möta framtidens behov av snabba överföringar, oavsett bank. Inom samma bank sker dock överföringar direkt dygnet runt, även på helgdagar.

Vanliga frågor och svar

Det beror på vilka banker det gäller och när på dygnet överföringen sker. I regel förs pengarna över samma dag så länge signeringen sker under förmiddagen. Se aktuella tider i tabellerna ovan.

För att göra en banköverföring behöver du uppgifter om clearing- och kontonummer för att komma vidare. Olika banker kräver olika uppgifter; hos vissa är ditt personnummer kopplat till kontot och i andra banker gäller unika kontonummer.

För de allra flesta banker räknas följande dagar som helgdagar: lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton samt andra allmänna helgdagar i Sverige.

Som huvudregel kan du tänka att pengarna bör dyka upp på mottagarens bankkonto senast nästkommande bankdag, det vill säga nästa helgfria vardag. Om signeringen sker tidigt på dagen kan de dock dyka upp redan under samma eftermiddag.

I regel tar det som längst en dag att överföra pengar från en bank till en annan. Observera att utlandsbetalningar kan ta ytterligare några dagar.

Relaterade artiklar