Vårbudgeten 2020 – Så påverkar förslagen din ekonomi

small-calenderapril 16, 2020    Av avatarAlexandra Eriksson

I Sverige har vi under de senaste åren haft låg skuldsättning, vilket har bidragit till en god ekonomisk beredskap. Vi har helt enkelt haft tur.

För nu – i svallvågorna av en pandemi – kan den svenska regeringen göra de nödvändiga insatser som krävs för att mildra påfrestningarna de företag och enskilda som drabbas värst.

I vårbudgeten 2020 presenterar regeringen en rad förslag på åtgärder för att stärka välfärden och öka medborgarnas trygghet. Förslagen kommer att hjälpa till att möta de direkta ekonomiska konsekvenserna av pandemin som kommer att få en långtgående påverkan på statens finanser.

För att nå sina mål i dessa osäkra tider anser regeringen bland annat att en höjning av utgiftstaket med 350 miljarder kronor är motiverad.

Nedan ska vi presentera hur förslagen i regeringens vårbudget 2020 kan påverka dig som privatperson eller företagare.

vårbudget 2020

För dig som är företagare

Sedan mitten av mars har regeringen lagt fram tre krispaket på sammanlagt 600 miljarder kronor som Riksbanken lånade ut gratis till bankerna.

I en intervju i Dagens Industri uttryckte finansminister Magdalena Anderson (S) sin oro att de pengarna ”inte i full utsträckning når ut i kapillärerna, till företagen.”

Orsaken till det, enligt henne, är att bankerna är oroliga att låna till företag som är hårt drabbade.

Några av de åtgärder till företag som presenteras i vårbudgeten 2020 är:

 • Mindre företag kan kvitta hela sin skattepliktiga vinst för 2019 (högst 1 miljon kronor) mot framtida förluster och få tillbaka redan inbetalda preliminärskatten för 2019.
 • Ökat stöd till arbetsgivare för nystarts- och etableringsjobb. Tiden för de som har nystartsjobb förlängs med 12 månader.
 • Stöd till egenföretagare vid sjukdom.
 • Ökat anslag till ALMI som ska gå till företagsrådgivning, vilket ska underlätta för företag att hitta kapital.
 • Ökade resurser till Tillväxtverket för utbetalning av stöd till arbetsgivare enligt Lagen om stöd vid korttidsarbete.
 • Högre tak i kreditgarantin för exportkrediter i syfte att göra svenska exportföretag mer konkurrenskraftiga.
 • Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter och det allmänna löneavdraget för de första 30 anställda under en period på 4 månader.
 • Ökat bidrag till lönegarantier på grund av ökat antal rekonstruktioner och konkurser.
 • Tillfällig nedsättning av egenavgifter.
 • Staten tar över arbetsgivarens sjuklönekostnader.
 • Egenföretagare med F-skattsedel får ersättning genom sjukpenning under dag 1-14.
 • Möjlighet till anstånd med betalning av avgifter och skatter.
 • Statlig kreditgaranti för företagslån till små och medelstora företag.
 • Hyresstöd med upp till 50 procent av den fasta hyreskostnaden för företag inom hotell- och restaurangsektorn.

För dig som privatperson

Coronapandemin slår hårt mot befolkningen, dels hälsomässigt men också genom permitteringar, varsel och konkurser.

Regeringen kom med en uppskattning att arbetslösheten kan bli 9 procent i bästa fall, men i värsta fall upp emot 13,5 procent.

Den 26 mars läser vi i en artikel hos Realtid att svenska hushåll har 4 237 miljarder i lån i februari, vilket är en ökning med 208 miljarder jämfört med 2019. Bostadslånen stod för 82 procent av den totala summan. Det visar att fler kommer att hamna i en kritisk ekonomisk situation.

För att mildra effekterna av pandemin i hushållen har regeringen tagit fram kraftfulla och långtgående förslag på åtgärder. Bland annat införs ökat anslag till:

 • Regioner för att förkorta köer och väntetider på landets vårdinrättningar i syfte att möta det ökade behovet under pandemin.
 • Sjukpenningar och rehabilitering.
 • Tillfällig föräldrapenning på grund av ökade ansökningar.
 • Aktivitetsstöd och statsbidrag till arbetslöshetskassorna för att möta det ökade antalet arbetslösa. Ytterligare en förändring inom denna sektor är den förkortade medlemstiden (3 månader) och avskaffandet av karensdagar.
 • Studiemedel (studie- och tilläggsbidrag).
 • Arbetsmarknadspolitiska insatser och program.
 • Organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn.

Bortsett från detta införs fler insatser i jobb- och utvecklingsgarantin för ungdomar samt en socialförsäkringsförmån i form av tillägg till den inkomstgrundande ålderspensionen.

Kraftfulla åtgärder

I vårbudgeten 2020 presenterar den svenska regeringen kraftfulla och omfattande åtgärder i hopp om att minska och lindra den negativa påverkan på privatpersoner och företag.

I en tid där vad som helst kan hända får vi bara hoppas att det är tillräckligt. Om du vill läsa mer om regeringens budget kan du göra det hos Regeringen.se.

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 • Senast uppdaterad: juni 9, 2020

  -

  Alexandra har jobbat som skribent i över fyra år och har god kännedom om den svenska lånemarknaden samt ett brinnande intresse för ekonomi. Hon skriver även artiklar för en rad andra sajter med inriktning på bland annat entreprenörskap och företagande.