Nytt krav på aktiekapital 2020 gynnar startups

small-calenderfebruari 3, 2020    Av avatarAlexandra Eriksson

Den 1 januari 2020 sänkte regeringen kravet på aktiekapital för aktiebolag med 25 000 kronor. Tidigare låg minimikapitalet för att starta AB på 50 000 kronor – nu krävs enbart 25 000 kronor.

Syftet med sänkningen är göra det enklare för svenska medborgare att starta företag. Samtidigt kommer uppkomsten av nya företag med största sannolikhet öka efterfrågan på företagslån och krediter.

aktiekapital

Hur fungerar aktiekapital?

För att kunna starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital, även kallat insatskapital. I utbyte mot kapitalet får företagsägarna andelar i verksamheten. Det insatta aktiekapitalet kan användas i verksamheten direkt, till exempel för investeringar eller oväntade utgifter.

Innan 2010 låg krävdes en insättning på minst 100 000 kronor för att kunna starta ett AB i Sverige. Därefter sänktes kravet till 50 000 kronor och nu, 2020, har kravet på aktiekapital halverats ytterligare en gång.

Samtidigt har många länder runt om i Europa har valt att helt ta bort kravet på aktiekapital. I vissa länder kan du starta ett AB med en symbolisk insättning på 1 euro. Syftet med detta är återigen för att ge invånarna bättre förutsättningar att starta egen verksamhet.

Sänkt aktiekapital kan leda till fler jobb

Eftersom flest jobb i samhället skapas av småföretagare kan det minskade kravet på aktiekapital leda till fler jobbmöjligheter.

En prognos gjord av Arbetsförmedlingen visar att antalet sysselsatta väntas stiga med 1,1 procent under 2020 (motsvarande cirka 53 000 personer). De beräknar också att det kommer skapas omkring 120 000 nya jobb.

De som tidigare kände sig avskräckta av kapitalkravet på 50 000 kronor kan nu få nya möjligheter att starta en egen verksamhet. Aktiebolag passar dig som vill starta företag tillsammans med någon annan och inte vara ansvarig för företagets skulder.

En enskild firma är också ett alternativ för den som vill starta verksamhet på egen hand. Här är det dock viktigt att komma ihåg att firmans ekonomi räknas ihop med den egna ekonomin. Därmed har firmaägaren ansvar för företagsskulder.

Gynnar aktörer inom företagslån

I och med att fler får möjlighet att starta aktiebolag kan efterfrågan på företagsfinansiering öka. Detta kan i sin tur gynna aktörer inom företagslån och krediter eftersom nyare aktiebolag ofta är i behov av finansiering för att utvecklas. Dessutom kommer företagens låga kapital i uppstartstiden öka behovet för löpande företagskrediter.

I samband med sänkningen av aktiekapital 2010 såg man tydliga ökningar av aktiebolag. Med största sannolikhet kommer vi att se samma positiva förändring under 2020.

Finns det nackdelar med det sänkta kravet?

Det finns inte enbart fördelar med det låga kravet på aktiekapital – det finns även några negativa aspekter av förändringen.

  • Ökad risk för kriminell verksamhet. Det sänkta kravet kan öka antalet företag som startas i bedrägligt syfte.
  • Likviditetsproblem. Ett företag med lågt aktiekapital kan snabbt bli likviditetspliktigt. Detta eftersom det minskade kravet på kapital även ändrar kravet på maximalt negativt resultat under verksamhetens första år. Förlusten får inte överstiga 50 procent av insatskapitalet, vilket motsvarar 12 500 kronor år 2020. Tidigare låg detta krav på 25 000 kronor.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  • Senast uppdaterad: april 7, 2020

    -

    Alexandra har jobbat som skribent i över fyra år och har god kännedom om den svenska lånemarknaden samt ett brinnande intresse för ekonomi. Hon skriver även artiklar för en rad andra sajter med inriktning på bland annat entreprenörskap och företagande.