Det vanligaste tillvägagångssättet när det är dags att bygga hus är att du tar ett lån till hela projektet, alltså både hus och tomt. Om du istället vill köpa tomten innan du bestämmer du vad eller hur du ska bygga går dock även det bra.

I den här artikeln ska vi titta närmare på hur det går till att låna till tomtköp och vad du behöver tänka på innan du kontaktar långivaren.

Vad är ett tomtköp?

Ett tomtköp gör du i regel med intentionen att bygga en bostad på platsen. I vissa fall kanske du dock hittar din drömtomt redan innan du hunnit färdigställa planerna för nybyggnationen.

Egentligen är det ju inte så konstigt att veta var man vill bo innan man funderat på hur man vill bo. Att bygga bostad är ett stort beslut som kräver planering och kalkylering. För många är valet av husmodell en betydligt längre process än val av tomt. Men trots det beviljar bankerna i regel inte ett bolån för en obebyggd tomt, oavsett vad dina intentioner är.

Krångligt värre, men det betyder inte att det är helt omöjligt att låna till ett tomtköp. Du kan nämligen ta ett privatlån för att köpa tomten.

Privatlån för att köpa tomt?

Om du har en tillräckligt bra kreditvärdighet kan du hos många långivare och banker låna upp till 600 000 kronor utan säkert. Det räcker oftast långt vid köp av tomt. Om du – antingen själv eller tillsammans med en medsökande – blir beviljad lånet kan du alltså använda pengarna för att finansiera hela eller delar av tomten.

Räkna med tomten i produktionskostnadskalkylen

Privatlån har i regel en högre räntekostnad än ett bolån, men trots det kan det vara en bra affär att köpa tomten med hjälp av ett privatlån. Dels säkerställer du att du faktiskt får tag i den tomt du vill ha. Samtidigt minskar bankens behov av kontantinsats vid nybygge om du redan äger din tomt.

Inför ett nybygge ska du göra en så kallad produktionskostnadskalkyl. Den innehåller tomtpris, avgifter, pris för husbygge med mera, och används som underlag till banken.

Banken vill dock alltid ha en säkerhet i form av kontantinsats för att bevilja den här typen av lån. Men eftersom du redan har köpt din tomt (med hjälp av privatlånet) kan den räknas in som en typ av kontantinsats.

När husbyggnationen och värderingen sedan är klar kan både tomtlånet och lånet till själva bostaden bakas samman i ett enda bolån.

Tänk på att det kan finnas krav på att du måste sätta i gång med husbygget inom en viss tid från det att du köper en tomt.

Jämför långivare inför tomtköp

Om du vill ta ett privatlån utan säkerhet för ditt tomtköp behöver du inte lämna något i pant för lånet. Du behöver inte heller förklara vad pengarna ska användas till. Den enda bedömningen som långivarna gör är en kreditbedömning för att ta reda på om du har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att återbetala lånet.

Det gör de genom att hämta en kreditupplysning och ställa frågor om din ekonomiska situation, arbetssituation, med mera. Vill du ta ett större lån kan du öka chansen att bli beviljad ett större lån om du har en medsökande. Detta kan också bidra till att räntan på lånet blir lägre.

Vi rekommenderar att du alltid vänder dig till en låneförmedlare för ta reda på vilken långivare som kan ge dig bäst villkor inför ditt tomtlån.

Sammanfattning

Har du bestämt dig för att bygga hus, men inte är klar med planerna för husbygget kan du börja med att köpa tomten.

Det är dock svårt, för att inte säga omöjligt, att få bolån bara för tomten. Då kan du i stället ta ett privatlån utan säkerhet (blancolån) för att finansiera köpet av tomten. Genom att jämföra långivare säkerställer du att få bra villkor för ditt lån. När det sedan är dags att lämna in produktionskostnadskalkylen äger du redan din tomt och kan använda den som säkerhet. Lånet för tomten kan du sedan slå ihop med lånet för nybyggnationen till ett enda bolån.

Vanliga frågor och svar

Om du enbart vill köpa en tomt är det inte säkert att bankerna beviljar dig ett bostadslån. Detta oavsett om du planerar att bygga en bostad där så småningom. Då kan du i stället ta ett privatlån utan säkerhet för att finansiera tomten.

När du sedan lämnar in din produktionskostnadskalkyl till banken för att låna inför nybyggnationen kan du använda tomten som säkerhet.

Avstyckning betyder att en bit mark skiljs från en fastighet och blir till en ny sådan. Det är Lantmäteriet som står för avstyckningen och de tar betalt per timma. Regler för avstyckning av tomt kan du hitta i 10 kap. Fastighetsbildningslagen, FBL.

Det kan vara lite krångligt att reda ut vad som egentligen gäller utan det beror oftast på varje enskild situation. Du bör därför ta kontakt med en lantmäterimyndighet och få en bedömning av kostnader för ditt specifika ärende.

Bara för att du har köpt en tomt betyder det exempelvis inte automatiskt att du kan sätta i gång att bygga. Du måste först höra av dig till kommunen och säkerställa att ditt planerade husbygge passar in i stadsplanen.

Om du bara ska köpa tomten kan du inte finansiera den med ett bolån. Istället kan du ta ett privatlån utan säkerhet, även kallat blancolån, för att köpa tomten. Då behöver du inte betala något i handpenning.

När du köper en tomt betalar du inte bara för själva marken utan det kan tillkomma flera andra utgifter. Ett privatlån på omkring 200 000 kronor bör dock täcka utgifterna för de allra flesta situationer. Notera att det dock kan vara betydligt billigare än så att köpa tomt, framför allt om du köper en tomt utanför storstäderna.

Relaterade artiklar